Aktuální informace

Společný plán Sokolovské uhelné a Karlovarského kraje zajistí elektrickou energii pro firmy a nemocnice v regionu

Vytvořeno: 14. září 2022

Jako významný výrobce elektrické energie, na základě dosavadních kontraktů a na základě jednání s vedením kraje vyčlenila část výrobní kapacity pro zajištění cenově přijatelných dodávek elektrické energie ke stabilizaci energetickou krizí ohrožených firem. Svou pomoc by rozšířila například i na nemocnice, aby se zdravotníci mohli starat o pacienty bez obav z vývoje na trhu s energiemi.

Záměr Sokolovské uhelné navazuje na výzvu firem sklářského a keramického průmyslu z minulého týdne a jejich jednání se zástupci Karlovarského kraje. „Stejně jako jsme se setkali s představiteli odvětví výroby porcelánu, skla a těžby kaolínu a domluvili jsme se, že budeme kvůli nutnosti urychleného postupu apelovat na Asociaci krajů ČR a na vládu, nyní vítáme vstřícný přístup Sokolovské uhelné, která se aktivně zapojila do řešení problému v regionu. Sokolovská uhelná má v plánu v současné vypjaté době zajistit dodávky elektrické energie pro klíčové firmy v kraji a pro nemocnice či další organizace. Znamenalo by to, že ani energeticky náročné provozy nebudou muset omezovat či zavírat provoz a lidé, kteří tam pracují, nezůstanou bez práce a bez prostředků. Zásadní je pro nás i normální chod zdravotnických zařízení při zachování kompletního rozsahu péče o nemocné,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

SU 01

„Základem pro další postup bude seznam klíčových firem, ve kterých by mohlo dojít v důsledku růstu cen energií k významnému ohrožení pracovních míst, jako jsou třeba sklárny nebo porcelánky, a těch firem nebo organizací, které jsou pro chod kraje zcela nezbytné, jako jsou například nemocnice,“ potvrdil hlavní část dohody mezi výrobcem elektrické energie a krajem Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné. Tento seznam ohrožených průmyslových výrobců, na kterém nebudou chybět ani dosavadní regionální odběratelé, by měl vzniknout v nejbližších dnech a na něj má navazovat jednání o konkrétním objemu a formě dodávek elektřiny.

„Není v našich silách pokrýt celou poptávku po garantovaných a cenově dostupných dodávkách elektrické energie, která zřejmě v průběhu zimy přesáhne naše výrobní kapacity. Na druhé straně ale, jako regionální výrobce, velmi citlivě vnímáme rizika sociální destabilizace a důsledky případného zastavení výroby v energeticky náročných provozech. Už dnes patří náš kraj ke strukturálně nejpostiženějším v zemi a takový vývoj by mohl mít závažné důsledky pro celý region, naši společnost nevyjímaje,“ dodal Tomek. 

Sokolovská uhelná a jí ovládaná Elektrárna Tisová již v současnosti zajišťují s využitím hnědého uhlí dostupné dodávky tepla za cenově přijatelných podmínek a pomáhají tak stabilizovat sociální podmínky odběratelů odebírajících teplo z CZT. Vedle Karlových Varů, Sokolova nebo Chodova a Nejdku dodává teplo i pro řadu dalších měst a obcí v regionu.