Aktuální informace

Dodávky tepelné energie budou v Sokolově i během krize za stabilně udržitelné ceny

Vytvořeno: 24. červenec 2022

V současné energetické situaci tyto ceny, ve srovnání s dodávkami tepla z jiných zdrojů a zejména ze zdrojů využívajících zemní plny, zajišťují sociálně únosnou cenu tepla a minimalizují dopady zvyšujících se nákladů domácností na energie.  

Sokolovská uhelná působí na Sokolovsku přes dvě staletí. Cítíme odpovědnost za náš Sokolov a všechny obyvatele, kteří ve městě žijí, a proto deklarujeme svoji připravenost pro dlouhodobé zajištění výroby tepelné energie za co nejpřijatelnější ceny, říká předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a předseda dozorčí rady Elektrárny Tisová Pavel Tomek. 

Díky spolupráci Sokolovské uhelné a města Sokolov tedy nehrozí, jako v některých městech, zvýšení cen tepelné energie v průběhu kalendářního roku 2022. Ani pro blížící se období roku 2023 zcela jistě nebudou odběratelé vystaveni riziku výrazného nárůstu cen dodávek tepelné energie. Obyvatelé Sokolovska zaplatí nyní za gigajoule v průměru 700 Kč/GJ s DPH, což je o 55 % méně, než zaplatí například obyvatelé města Cheb, kde je cena tepla vyráběného ze zemního plynu v úrovni 1600 Kč/GJ s DPH.  

„Hlavním záměrem spolupráce je ubezpečit koncové uživatele, že dodávka tepla bude zajištěna i nadále a za co nejpřijatelnější ceny v současné nejisté době. Sokolovská uhelná, stejně jako její dceřiná společnost Elektrárna Tisová, je pro nás v Sokolově dlouhodobým a spolehlivým partnerem. Vítáme, že tento náš stabilní a dlouholetý partner zajišťuje výrobu a dodávky tepla pro naše občany za sociálně přijatelné ceny a pomáhá tak minimalizovat dopady stávající energetické krize na rodinné rozpočty, “ dodává Renata Oulehlová, starostka města Sokolov.

Skupina Sokolovská uhelná a sesterská skupina SUAS GROUP hodlají být dlouhodobým a spolehlivým partnerem pro výrobu a dodávky tepelné energie na konkurenceschopné cenové úrovni.

Elektrárna Tisová, a.s.

Elektrárna Tisová je hnědouhelná elektrárna, uvedená do provozu v letech 1958–1959, patří tak k nejstarším hnědouhelným elektrárnám v Česku. Nachází se v Sokolovské pánvi na pravém břehu řeky Ohře, zhruba 2 km severozápadně od Březové a 4 km jihozápadně od Sokolova. Tepelná Elektrárna Tisová je teplofikačním zdrojem s parní primární sítí pro region Sokolovska. Od října 2016 patří do skupiny Sokolovská uhelná. Na místě dnešní elektrárny stávala obec stejného názvu, která měla v roce 1930 až 1052 obyvatel. V 50. letech 20. století však bylo rozhodnuto o výstavbě průmyslového celku na zpracování uhlí. Tím skončila historie obce Tisová, která musela ustoupit. V roce 1953 byla elektrárna rozdělena do dvou celků. V elektrárně Tisová I byl v roce 1959 nainstalovaný výkon 212 MW; Tisová II byla spuštěna mezi roky 1960-1962 a měla výkon 300 MW. Tím byla Tisová první československou velkoelektrárnou. V Tisové se od 80. let vyrábí také teplo, které je rozvedeno do měst Sokolov, Svatava, Březová, Bukovany, Habartov a Královské Poříčí.V 90. letech zde proběhly nemalé ekologické změny např. výměna kotlů za fluidní kotle, elektroodlučovace popílku a odsiřovací zařízení.

Sokolovská uhelná, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. je nejmenší těžební společnost hnědého uhlí a zároveň druhý největší výrobce elektrické energie v České republice. Těžbu provádí v Sokolovské pánvi a je sesterskou skupinou SUAS GROUP.  Svou činností navazuje na bohatou historickou tradici dobývání a zušlechťování hnědého uhlí na Sokolovsku. Hlavními výrobky společnosti je elektrická energie, teplo a energetické uhlí. Sokolovská uhelná hraje také významnou roli v oblasti rekultivace a revitalizace krajiny dotčené povrchovou těžbou. Ročně firma vytěží kolem 3 milionů tun hnědého uhlí v lomu Jiří ve Vintířově. Z celkového objemu hnědého uhlí přibližně 50 procent směřuje k tuzemským i zahraničním zákazníkům. Druhou polovinu firma zušlechťuje v rámci vlastních kapacit. Vyrobí tak ročně kolem 3500 GWh elektrické energie a zásobuje teplem Karlovy Vary i dalších města v regionu. Prodej tepla činí zhruba 1200 TJ. Od svého založení firma významně investuje do modernizace svých technologických celků. Její těžební i zpracovatelská část tak patří ke špičce jak z hlediska technického, tak v oblasti minimalizace ekologických vlivů.

SUAS GROUP, a. s.

Útlum těžby uhlí v České republice je centrálně nastolený trend, který vede ke zkrácení horizontu těžby v sokolovském revíru původně plánovanému do roku 2040. Sokolovská uhelná, jíž tradice sahá až do roku 1792, se rozhodla čelit výzvě a transformuje se v moderní nejen energetickou skupinu SUAS GROUP a.s. Svou povahou se jedná o jeden z nejrozsáhlejších projektů v Karlovarském kraji a regionu Sokolovska. Nově založená společnost SUAS GROUP a.s. má ambici být moderní skupinou, jejíž podnikání se pohybuje na poli energetiky, oběhového hospodářství, realitní a developerské činnosti či strojírenství. Kromě podnikatelských aktivit má SUAS GROUP jako zodpovědná moderní společnost zájem o trvalý rozvoj regionu, ve kterém podniká. Vizí SUAS GROUP je zatraktivnění Karlovarského kraje a regionu Sokolovska pro obyvatele a investory. SUAS GROUP je z hlediska ekonomické výkonnosti a sociálně odpovědných investic nejvýznamnější privátní subjekt v Karlovarském kraji. Zajišťuje teplo pro 48 tisíc domácností, tj. více než 1/3 Karlovarského kraje. V letech 2015—2021 zaplatila skupina Sokolovské uhelné do státního rozpočtu téměř 8 miliard korun jen za emisní povolenky. Od privatizace v roce 2005 vynaložila Sokolovská uhelná na podporu kultury, zdravotnictví, sportu a dalších aktivit přes 950 milionů korun. Společnost má celkový podíl více než 10 % na HDP celého kraje. Svým významem a velikostí je také klíčovým zaměstnavatelem kraje, se skupinou je spojeno 11,5 tisíce lidí.

  1. července