Aktuální informace

Tvoříme Sokolovsko. Hero & Outlaw spouští kampaň pro SUAS GROUP

Vytvořeno: 1. červenec 2022

Kampaň je zaměřena především na podporu viditelnosti značky SUAS GROUP v rámci svého mateřského regionu a na nábor nových pracovníků v souvislosti s modernizací a transformací průmyslu na Sokolovsku. Startuje 1. července a v Karlovarském kraji, lokalitě působnosti SUAS GROUP, poběží až do konce letošního roku.

SUAS GROUP je sesterská firma tradiční Sokolovské uhelné. Díky postupnému odklonu od těžby hnědého uhlí zajišťuje pro skupinu směřování do oblastí nové energetiky, strojírenství, ekologie či developmentu. Skupina působí na Karlovarsku, kde je tradičním a historicky nejvýznamnějším zaměstnavatelem. Dnes zaměstnává na 2 500 lidí a stejně jako ostatní firmy v regionu se potýká s tradičními problémy pohraničních regionů a celkově českého průmyslu. Těmi jsou nedostatek pracovníků a „odliv mozků“ do větších měst nebo směrem do zahraničí.

Kampaň je proto zaměřena na podporu náboru a posílení značky SUAS GROUP v regionu Sokolovsko a v Karlovarském kraji. Vizi kampaně podporuje personální ředitelka SUAS GROUP, Pavlína Havlanová: „Sokolovská uhelná reprezentuje lokální průmysl již přes 230 let. S novými oblastmi našeho podnikání prostřednictvím sesterské SUAS GROUP, které směřují zejména do nové neuhelné energetiky, strojírenství a moderních technologií potřebujeme zaujmout nové zaměstnance, kteří nám pomohou Sokolovsko dál rozvíjet. Chceme jim ukázat, že i v době „pouhelné“ je práce u nás perspektivní a že má současně vyšší poslání, kterým je udržitelný rozvoj celého regionu.“

Příležitost ke spuštění první image a náborové kampaně popisuje také Kateřina Pištorová, která za Hero & Outlaw pracuje pro SUAS GROUP na pozici PR managera a tiskové mluvčí: „Stabilní, atraktivní zaměstnavatel a současně firma, která podniká v atraktivních oborech budoucnosti. To je cílem sdělení nové kampaně. Jako největší zaměstnavatel v kraji a reprezentant soukromého sektoru musí určovat trendy ve směřování celého regionu. Dlouhodobě na značce pracujeme a kampaň podtrhuje naše dosavadními aktivity, kterými skupinu na Karlovarsku prezentujeme. Propojováním státního, soukromého i akademického sektoru systematicky rozvíjíme Karlovarský kraj, který se díky rekultivacím těžebního území skutečně stává lepším místem pro život. Vlajkovou lodí celé transformace je nová energetika, obnovitelné zdroje a zejména lokalita okolí jezera Medard, zatopeného lomu a nyní největšího jezera v České republice, které skýtá spoustu rozvojových možností a které je součástí hlavního vizuálu kampaně.“

SU 04c

Klíčoví jsou pro projekt ale sami stávající zaměstnanci, jak popisuje Karolína Černochová, která má kampaň v rámci Hero & Outlaw na starost: „Pro většinu stávajících i bývalých zaměstnanců je Sokolovská uhelná potažmo SUAS GROUP „love brandem“. Chtěli jsme, aby se jejich vztah propsal i do pocitového vyznění celého příběhu. Proto jsme pro kampaň vytvořili vizuály s reálnými zaměstnanci firmy napříč pracovními pozicemi tak, aby oslovily cílové skupiny napříč regionem. Bez ohledu na věk nebo pracovní zařazení. Navíc nás práce s nadšenými „modely“ strašně bavila a myslím, že se díky tomu posiluje i takový ten osobní patriotismus, který si každý ke svému zaměstnavateli buduje.“

V kampani jsou akcentovány dvě vzájemně se propojující linie. Vztah k regionu a lidé, kteří stojí za SUAS GROUP, který je srdcem regionu, je jeho impulsem k tvorbě něčeho nového. Tvoří přidané hodnoty pro budoucí generace. Zaměstnanci jsou srdcem
každé firmy a jen díky nim se může i SUAS GROUP dostat do povědomí širší veřejnosti jako firma, na kterou mohou být právem hrdí. Claim „Tvoříme Sokolovsko“ pak vyjadřuje moderní směřování transformované skupiny s důrazem na perspektivu pro Sokolovsko a Karlovarský kraj.

Hero & Outlaw má ve svém portfoliu také další významné klienty z průmyslového a energetického segmentu. Jakub Splavec, Senior PR Consultant a lídr týmu k celé věci říká: „Česká republika je zemí neskutečné průmyslové tradice a tuzemské firmy v sobě skýtají spoustu komunikačních příležitostí. Transformace a modernizace průmyslu si žádá také sjednocenou firemní komunikaci, díky které se mohou lépe prezentovat na poli employer brandingu, ale i jako konkurenceschopné firmy. V rámci týmu jsme tu od toho, aby, ať už tradiční či noví čeští průmyslníci neseděli v koutě a mohli v úžasné historii svých firem pokračovat v novém, atraktivním kabátě.“

Jako nosiče kampaně pro SUAS GROUP Hero & Outlaw vybrali nejčtenější tituly a nejoblíbenější rádiové stanice v regionu. Venkovní kampaň doplňují billboardy a velký outdoor, důraz je v kampani kladen na sociální sítě skupiny a nová média. Samozřejmostí je pak zahrnutí vlastních nosičů a interní komunikace SUAS GROUP.

  1. července