Aktuální informace

Energetická společnost SUAS GROUP započala svou solární éru stavbou první fotovoltaické elektrárny. Projekt v hodnotě 63 milionů korun roste v lokalitě zaniklé obce Lipnice

Vytvořeno: 7. říjen 2022

Společnost SUAS GROUP plní své transformační cíle a finišuje výstavbu své první samostatné fotovoltaické elektrárny. Tímto pilotním projektem v hodnotě 63 milionů korun si skupina otestovala svou schopnost budovat tato zařízení nejen pro své potřeby, ale i pro externí zákazníky. Společnost plánuje po dostavbě solárního parku Lipnice následovat i s dalšími solárními projekty.

Zaniklá obec Lipnice byla s těžební činností a energetikou v sokolovském regionu dlouhodobě spjata, na jejím okraji fungovaly důl Kateřina a lom Lipnice. Nyní do lokality energetickou výrobu vracíme, ale namísto těžby realizujeme výstavbu svého prvního solárního parku. S plánovaným výkonem 2,7 megawatt-peaku bude patřit k těm menším, ovšem pro nás jde o velmi důležitý zdroj,“ popisuje pilotní „zelený zdroj“ skupiny místopředseda představenstva SUAS GROUP David Najvar, který je ve skupině za energetické projekty zodpovědný.

Lokalita Lipnice je pro solární elektrárnu ideálním místem. Ta vzniká na pozemcích společnosti, které nejsou určeny k rekultivacím a nenabízí jiné využití. V blízkosti areálu se také nachází energetická infrastruktura skupiny, což usnadní připojení solární elektrárny do sítě.

Projekt v Lipnici budujeme bez dotací, jelikož jsme chtěli získat především zkušenosti, které jsou pro nás do budoucna velmi cenné. Navíc se nám podařilo podstatnou část technologií, včetně solárních panelů, střídačů a transformátorů nakoupit ještě před aktuálním zdražováním. Návratnost samotné investice očekáváme v průběhu patnácti let,“ dodává Najvar.

Společnost si na budování své první fotovoltaické elektrárny dává velmi záležet. Pro dokonalou stabilitu solárních panelů došlo ke zmapování podloží a přípravě potřebné konstrukce. Výběr veškerých komponentů elektrárny byl předem pečlivě zvážen, aby kvalitativně odpovídal požadavkům. Byly zakoupeny solární panely, v jejichž ceně je započítána i ekologická likvidace po skončení životnosti. Vybrané střídače mají maximální možnou účinnost, což je investicí do budoucna. A elektrárna bude samozřejmě splňovat veškeré bezpečnostní a kvalitativní standardy z hlediska samotných dodávek do sítě.

„Vybudování solárního parku u Vintířova je pro nás významným signálem toho, že skupina SUAS GROUP velmi odpovědně přistoupila k transformaci regionu, k jeho přeměně v území, kde se daří využívat nové zdroje energie a směřovat ke klimaticky neutrální ekonomice. Evropská komise navíc v minulých dnech schválila finance pro české uhelné regiony, mezi něž patří i Karlovarský kraj. To znamená, že na začátku listopadu budou vyhlášeny první výzvy k čerpání evropských prostředků na uskutečnění řady strategických projektů a dalších záměrů. Jsou mezi nimi právě i projekty, které připravila skupina SUAS GROUP,“ vysvětluje hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Po realizaci solární elektrárny plánuje SUAS GROUP i další fotovoltaické projekty. V příštím roce by mohlo začít budování elektrárny v lokalitě Lítov a Nové Sedlo. Dále je v plánech výstavba elektrárny na smolnické výsypce a v dalších lokalitách zasažených důlní činností. 

SUAS GROUP a další projekty zelené energetiky

SUAS GROUP se věnuje i dalším projektům v oblasti energie. Téměř jistá je výstavba bateriového úložiště, svého druhu největšího na území České republiky. Projekt je ve své před-realizační fázi, kdy skupina čeká na příslušná povolení. Bateriové úložiště má sloužit jako stabilizační prvek, který umožní vykrytí výpadků dodávek energie třeba ve chvílích poklesu intenzity slunečního svitu. Společnost zkoumá i možnosti výroby vodíku nebo metanolu, které by následně mohly být využívány buď k výrobě elektřiny, nebo v dopravě. Další možnou alternativou je akumulace elektrické energie do teplé vody, která může být využita třeba v systémech centrálního zásobování teplem. „SUAS GROUP plní své prezentované vize, jejichž cílem je realizace uceleného energetického hubu. Ten má za úkol propojit dílčí zelené zdroje a zejména v případně black-outu zajistit Karlovarskému kraji energetickou soběstačnost“, komentuje celý koncept zelené energetiky skupiny otec myšlenky energetického hubu pro Karlovarsko, Miroslav Rohla, jednatel společnosti SUAS Clean Energy.

Za účelem rozvoje svých nových energetických projektů skupina postupně zakládá nové firmy, například SUAS Grid nebo SUAS BESS.