Aktuální informace

Společnost ZPA-RP má za sebou realizaci prvního fotovoltaického parku pro projektovou společnost ze skupiny SUAS GROUP, jejíž je společnost ZPA-RP sama součástí. Dnes slaví 20 let a míří za dalšími příležitostmi v oblasti obnovitelných zdrojů

Vytvořeno: 10. říjen 2022

Po práci na zakázkách pro Sokolovskou uhelnou byla v roce 2014   integrována do skupiny Sokolovské uhelné a dnes je nedílnou součástí sesterské skupiny SUAS GROUP. ZPA-RP se tak stává důležitou součástí probíhající transformace a měla by patřit k tahounům proměny obou skupin a být jedním z mnoha pilířů pro realizaci rozvojových projektů připravovaných skupinou SUAS GROUP, mimo jiné právě i skrze výstavbu první fotovoltaické elektrárny ve skupině SUAS GROUP, která se nachází v Lipnici.

 „Mám velkou radost, že firma ZPA-RP, a.s. dosáhla již 20 let svého působení a chtěl bych za těchto 20 let poděkovat svým kolegům Martinu Leitnerovi a Martinu Sušanskému, kteří spolu se mnou stáli u zrodu firmy. Rád bych dále poděkoval všem našim zaměstnancům, spolupracovníkům a obchodním partnerům, kteří mají nemalý podíl na úspěšném růstu naší firmy,“ říká Daniel Leitner, spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti ZPA-RP.

Společnost za dobu svého působení realizovala bezpočet zajímavých a náročných zakázek a nebála se i výzev. Mezi ně bezpochyby patřily i zakázky pro velké důlní společnosti jako Vršanská uhelná, Severočeské doly a samozřejmě Sokolovská uhelná. Uskutečnila zakázky na modernizaci důlních pasových dopravníků, zakladačů, systémů kontroly řízení, včetně kompletní elektroinstalace a softwaru. V neposlední řadě se podílela také na zakázce zprovoznění nakládací stanice, na jejíž realizaci měla pouhé 3 týdny. Nyní se též podílí svými výkony na instalaci a uvádění do provozu bateriového úložiště ve skupině SUAS GROUP a k cíli se blíží i zprovoznění sušárny uhlí po požáru v létě tohoto roku. Svou působnost nově ZPA-RP, člen skupiny SUAS GROUP, rozšiřuje do oblastí obnovitelných zdrojů energie, jako jsou například fotovoltaické parky. První velký projekt fotovoltaického parku realizovala společnost ve skupině SUAS GROUP v Lipnici, ale solární a další energetické systémy nabízí rovněž pro soukromé subjekty.

Byly to velmi dynamické dvě dekády, firma pružně reagovala na veškeré změny na trhu. Během těchto let se nám podařilo vytvořit tým odborníků, kteří do své práce ve firmě dávají i kus sebe, používají hlavu, ale i srdce. Jsem si velmi dobře vědom, že klíčem k dalším úspěchům jsou právě naši zaměstnanci a jejich snaha o dosahování vysokých standardů v kvalitě a produktivitě. Velmi mě těší, že i po 20 letech činnosti, se pouštíme do nových moderních projektů, inovujeme metody a zlepšujeme vybavení. Věřím, že budeme i nadále konkurenceschopní a budeme s jistotou čelit dalším výzvám,“ dodává Leitner.

Společnost do budoucna ve své strategii plánuje navrhovat i řešení fotovoltaických elektráren v kombinaci s bateriovými úložišti a tepelnými čerpadly koncovému zákazníkovi na míru, kde vidí výhodu oproti velkým zavedeným hráčům v tomto oboru. Ti většinou prodávají určité balíčky, řešení, které se potřebám daného domu přizpůsobí jen minimálně. ZPA-RP však i u toho nejmenšího zákazníka vše přizpůsobí místním podmínkám a požadavkům s ohledem na cenu řešení. Velký potenciál firma spatřuje právě v realizacích projektů fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť.

TZ 20221011