Výroba a obchod

Zhruba polovina bývalé briketárny bude sloužit výrobě hnědouhelného multiprachu. Sokolovská uhelná zároveň jedná o odprodeji technologií pro briketování. Zájemců je několik.

Zásadní dopady má situace především v oblasti údržby. Bude klesat podíl externích dodávek s cílem dosáhnout pomocí vlastních kapacit nižších cen.

I přes výrazně nižší tržby a mírný pokles produktivity práce firma udržela svou pozici nejvýznamnějšího a dlouhodobě stabilního zaměstnavatele regionu.

V západní části hornická činnost skončila, poslední stopy rychle mizí. Na východě se chystá dočasné přerušení těžby.

Západní trasa odvede z města tisíce aut. Motoristům budou, vedle bývalého tělesa důlní dráhy, sloužit také některé mostní konstrukce v zaniklém dolovém území.

Část dobývací technologie skončí ve šrotu, zbytek spolu s většinou lidí přejde do sousedního lomu Jiří, nebo bude odprodán. Do lomu se těžaři vrátí kolem roku 2030.