Výroba a obchod

V rámci změny organizační struktury Sokolovské uhelné se sloučí těžební divize do jednoho celku. Dobývání uhlí v Novém Sedle pak definitivně skončí v červnu 2011.

Sokolovská uhelná nejsou jen doly, uhlí a elektrárna. Provozy společnosti jsou ve skutečnosti rozsáhlým souborem technologií, často jde přitom o naprosté unikáty, které nenajdete nikde jinde na světě.

Technologie teplárny a elektrárny ve Vřesové poškozená požárem najela do provozu o dva týdny dříve. Škody v souhrnné výši přesto dosáhnou výše téměř dvě stě milionů korun.

Hornická činnost v západní části sokolovského hnědouhelného revíru definitivně skončila. Pomyslnou tečku za ní udělalo uložení posledních vagónů skrývky na budoucí břehové linii jezera Medard.

Výsledky ovlivnil vývoj cen na trhu s elektrickou energií, skluz vnitřní výsypky lomu Jiří, nebo podzimní havárie generátoru. Firma se chystá na výrazné úspory ve všech oblastech.

Škody na technologii dosáhnou výše desítek milionů korun. Šetření důvodu požáru je před uzavřením, příčinou bylo zřejmě porušení bezpečnostních předpisů.