Výroba a obchod

Mráz těžbě do jisté míry svědčil, sníh naopak vůbec. Kvůli potížím s pasovou dopravou musela být dokonce na obou lomech přijata dočasně mimořádná opatření.

Rozsáhlá opatření zaměřená na zvýšení bezpečnosti v provozech, která v uplynulých letech realizovala Sokolovská uhelná ve spolupráci s Bezpečnostní službou Ibis, přinášejí ovoce. 

Technologie je zajímavá jak z hlediska ekologického tak ekonomického. Umí totiž využít tu část tepla, která v minulosti mířila takzvaně Pánu Bohu do oken.

Jaký bude mít vliv současných událostí na Sokolovskou uhelnou v nadcházejících měsících i letech? Zeptali jsme se generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Františka Štěpánka.

O další více než čtyři procenta meziročně klesl prodej tepla ze zpracovatelské části Sokolovské uhelné ve Vřesové. Loni tak externí zákazníci odebrali z tamní teplárny 1,95 Gj tepla.

Dočasný propad cen na trhu stabilitu Sokolovské uhelné nijak neohrozí. Složitější je situace v těžební oblasti, kde firma likviduje následky sesuvu vnitřní výsypky lomu Jiří.