Vztahy se zaměstnanci

Odboráři i vedení firmy mluvili o důsledcích zdanění emisních povolenek. Propouštět se nebude, šetřit naopak ano.

Úspěšné jednání. Všechny sociální výhody pro zaměstnance společnosti zůstanou zachovány v plném rozsahu.

Společnost Sokolovská uhelná Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku. Mnoho úspěchů a splněných přání...

V rámci změny organizační struktury Sokolovské uhelné se sloučí těžební divize do jednoho celku. Dobývání uhlí v Novém Sedle pak definitivně skončí v červnu 2011.

Senioři nejčastěji organizovali poznávací zájezdy a společenská setkání bývalých zaměstnanců Sokolovské uhelné. Obdobnou činnost chystají jednotlivé kluby také pro rok 2011.

Stát chce zdanit bezplatné přidělování emisních povolenek, které jsou v celé Evropě emitentům skleníkových plynů až do roku 2012 přidělovány zdarma.