Vztahy se zaměstnanci

Přednost zachování pracovních míst před zvyšováním mzdových tarifů. Takový je postoj, který zaujali odboráři Sokolovské uhelné v kolektivním vyjednávání na rok 2011.

Škody na technologii dosáhnou výše desítek milionů korun. Šetření důvodu požáru je před uzavřením, příčinou bylo zřejmě porušení bezpečnostních předpisů.

Odstartovala jednání mezi odbory a vedením společnosti o uzavření rámcové kolektivní smlouvy na dalších pět let. Odboráři se chtějí soustředit především na zachování pracovních míst.

Příčina požáru v Teplárně Vřesová je v šetření. Zranění zaměstnanci jsou již doma.
Jeden lidský život a tři zraněné si vyžádala havárie a následný požár v provozu teplárny ve Vřesové. Její přesná příčina je v šetření.

V naší společnosti probíhá velké množství procesů a jevů. S jejich souhrnem jste na stránkách Zpravodaje pravidelně seznamováni v informacích o hospodaření společnosti.

Tři své zástupce do dozorčí rady Sokolovské uhelné vybrali v řádných volbách zaměstnanci společnosti. Celkově jich k volbám přišlo plných 77,3 procent.