Vztahy se zaměstnanci

Vybraní lidé získají tísňové telefony i zvýhodněné služby. Do projektu městské policie se zapojí i kluby důchodců z řad bývalých zaměstnanců Sokolovské uhelné

Oddělení vzdělávání Sokolovské uhelné rozšířilo záběr poskytovaných kurzů také o obsluhu, servis a údržbu klimatizačních jednotek. Cílem je rozšíření kvalifikace vlastních zaměstnanců.

Sokolovská uhelná uzavřela s odbory dodatek kolektivní smlouvy na rok 2015. Zaměstnancům společnosti garantuje zvýšení výdělku o 1,5 procenta. V příštím roce zachová i sociální fond.

Tři svářeči Sokolovské uhelné získali, jako první v zemi, nejvyšší možnou kvalifikaci v oboru - certifikaci Mezinárodní svářeč kovů IW. Teď mohou sami školit diplomované svářeče.

Geolog Sokolovské uhelné je znám především svou dlouholetou prací v oblasti popularizace geologie, hornictví i historie těchto oborů, nebo díky působení na akademické půdě.

Rada Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné schválí vedoucí dětských táborů i plán rekreace na příští rok. Každý běh ve Svojšíně a Bezdružicích zajišťuje v průměru 27 lidí.