Vztahy se zaměstnanci

Podniková kolektivní smlouva je platná až do roku 2010. Dohodou obou smluvních stran se každoročně vyjednává o záležitostech krátkodobějších, které ve formě dodatku platí vždy pro příslušný rok

Do nového roku s novou kolektivní smlouvou vstoupili zaměstnanci Sokolovské uhelné. Podle vedení jejich odborových organizací jde jednoznačně o pozitivní výsledek jednání mezi odbory a zaměstnavatelem.

Dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných řemeslníků trápí většinu firem na Sokolovsku. Po boomu ekonomických a humanitních směrů se ale postoj veřejnosti k technickým oborům v poslední době zlepšuje.

Jednoduchá a přitom účinná možnost chránit si zdraví a vyvarovat se velkých potíží. Tak lze do jedné

věty shrnout moderní metodu prevence zvanou očkování. Od jejího objevu uplynula již více než dvě staletí. Teprve posledních padesát let ale bylo ve znamení masivního rozvoje této metody.

Pravidelné každoroční setkání jubilantů z řad pracovníků správy společnosti a vedení Sokolovské uhelné proběhlo v listopadu v budově Staré radnice v Sokolově. Na snímku generální ředitel společnosti František Štěpánek během slavnostního přípitku.