Stručný přehled

Stručný přehled

Hlavním předmětem činnosti Sokolovské uhelné je dobývání a úprava uhlí, jeho transformace na ušlechtilé druhy energií a obchodní činnost s výslednými produkty:

  • uhlí pro průmysl a energetiku
  • sušený hnědouhelný prach (multiprach)
  • elektrická energie
  • teplo pro systémy zásobování měst
  • drcené a tříděné kamenivo
  • produkty rostlinné a živočišné výroby

Klíčovými komoditami společnosti je elektrická energie a hnědé uhlí. Ty se podílejí výraznou většinou na tržbách společnosti za vlastní výrobky a služby.

Ve všech oblastech se společnost dlouhodobě zaměřuje na maximální optimalizaci svých produktů k potřebám konkrétního zákazníka a zajištění jejich špičkové kvality. Přispívají k tomu, mimo jiné, komplexní systémy řízení výrobních procesů i sledování kvality, včetně příslušných certifikací.