Společnost Sokolovská uhelná obhospodařuje rozsáhlé území i mimo současné dobývací prostory. Tato jsou z části tvořena původním lesním fondem. Dalších téměř dva tisíce hektarů lesních porostů pak firma vytvořila za posledních padesát let v rámci své rekultivační činnosti.

To vše s sebou přináší nutnost profesionálního zajištění těžebních, prořezávkových i ostatních prací a činností nezbytných ke zdravému vývoji a plnohotnotné funkci lesních porostů. Tyto práce si velkou měrou společnost zajišťuje vlastními specialisty. Část kapacit je pak dostupná také externím zákazníkům. Lesnické práce zahrnují

  • Těžbu dřeva včetně mýcení náletů pod energovody
  • Výchovné řezy
  • Kácení solitérů
  • Prořezávky a probírky lesních porostů
  • Velkoplošné zalesňování včetně rekultivovaných ploch
  • Výrobu sazenic ve školkách

Vedle klasické lesní činnosti pak společnost Sokolovská uhelná provozuje také uznanou bažantnici a daňčí oboru. V rámci jejich provozování zajišťuje také organizování honů bažantí zvěře, a individuální odstřely daňčí nebo srnčí zvěře.

KONTAKTY:

Ing. Jakub Dvořák
mobil: 725 260 244
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.