Hlavním výrobkem společnosti Sokolovská uhelná je hnědé uhlí. Jeho největší část pochází z lomu Jiří, který firma provozuje ve Vintířově, menší díl pak z lomu Družba v Novém Sedle. V obou případech jde o třetihorní hnědé uhlí s přibližně stejnými parametry z hlediska obsahu popelovin i jiných látek, v případě lomu Družba pak s nepatrně nižší výhřevností. V následujících letech dojde k podstatnému snížení těžby uhlí.

Vytěžené uhlí z obou lomů je dále zpracováváno na požadované parametry z hlediska velikosti, obsahu síry, vody a dalších vlastností částečně již na skládkách jednotlivých lomů a ve zpracovatelské části společnosti ve Vřesové.

Více než polovina vytěženého hnědého uhlí je dále zušlechťována a zhodnocována v rámci společnosti. Zbývající část produkce je pak určena externím odběratelům k prodeji ve formě prachového uhlí nebo multiprachu.

KONTAKTY:

Ing. Miroslav Švirák, vedoucí sekce Prodeje produktů
tel.: +420 352 462 142
fax: +420 352 462 149
mobil: +420 606 662 332
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.