V rámci své činnosti poskytují organizační složky Sokolovské uhelné i celou řadu služeb. Tyto jsou prioritně určeny potřebám výrobních divizí společnosti, část jejich kapacit je pak nabízena také externím zákazníkům. Poskytované služby lze rozdělit celkem do pěti skupin.

  • Laboratorní služby
  • Svářečská škola
  • Vzdělávání
  • Stravování a související služby
  • Telekomunikační služby a datové přenosy
  • Podniková spořitelna

Společným jmenovatelem všech těchto oblastí je především vysoký důraz kladený na kvalitu poskytovaných služeb. Umožňuje to dlouhodobá strategie společnosti zaměřená na využití nejmodernějších technologií i všech dostupných informací o aktuálním technickém vývoji v daném oboru.

Potvrzením vysokého standardu služeb poskytovaných společností Sokolovská uhelná je také celá řada certifikací a specializovaných akreditací, včetně těch mezinárodních, kterými disponují jednotlivá příslušná pracoviště společnosti.