• stanovení uhlíku, výhřevnosti, výpočet emisního faktoru
  • stanovení Cnesp. (tzv. nedopal) pro výpočet oxidačního faktoru
  • stanovení CaO, MgO, BaO, Na2O pro výpočty aktivitních údajů z technologií
  • stanovení celkového anorganického uhlíku (TIC)