Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.

Laboratoř autorizovaná MŽP pro měření imisí dle Zák. č. 201/2012 Sb.

 

Autorizace

 

Rozsah autorizace / akreditace

oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, polétavý prach frakce PM10, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), kovy (As, Be, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn), aromatické a chlorované uhlovodíky