Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.

 

Rozsah akreditace 

  • měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí
  • odběr a stanovení koncentrace vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu v pracovním prostředí s následným rozborem vybraných kovů
  • odběr a rozbor polycyklických aromatických uhlovodíků PAH (chemické karcinogeny), benzenu, toluenu, xylenů, chlorovaných uhlovodíků (např. trichlorethen, tetrachlorethen) a kovů 

 

Subdodavatelské rozbory

  • fibrogenní složky (např. SiO2) v respirabilní frakci
  • dále dle požadavku zákazníka