Doplňkovou zkoušku svářeče v simulovaném výkopu dle ČSN EN 12732 + A1 musí absolvovat svářeči, kteří pracují při stavbě nebo opravách potrubí uloženého v zemi. Jejím základním atributem je požadavek, aby zkouška byla provedena ve stísněném prostoru, který simuluje potrubní výkop. Norma stanoví přesné rozměry tohoto výkopu resp. jeho simulace. V osvědčení potom je výslovně uvedeno, že zkouška byla vykonána za výše uvedených podmínek.

Jedná se o jednodenní zkoušku, která je organizována zpravidla v termínu periodického školení svářečů zkouškou dle EN nebo závěrečných zkoušek kurzů.