Jsou pořádána k prodloužení platnosti osvědčení v dvouleté periodě:

  • pro svářeče se základní zkouškou dle ČSN 05 0705


Jsou pořádána k prodloužení platnosti certifikátu v dvouleté periodě:

  • pro svářeče se zkouškou dle ČSN EN ISO 9606-2


Jsou pořádána k prodloužení platnosti certifikátu každé v tříleté periodě:

  • Pro svářeče úřední zkouškou dle ČSN EN ISO 9606-1
  • pro páječe dle ČSN EN ISO 13585 (Tvrdé pájení)