V pátek 25. 8. 2023 vypukl požár v průmyslové zóně Silvestr – Přátelství u Citic. Pozemek společnost Sokolovská uhelná pronajala firmě, která je dlouholetým držitelem oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady a jež má pro danou lokalitu příslušnými orgány veřejné správy schválenou provozovnu pro nakládání s nebezpečným odpadem, včetně železničních pražců. V areálu se oheň začal rychle šířit.

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje musel kromě jednotek z našeho regionu povolat pomoc i z okolních krajů a do akce nasadil množství techniky. „S velkou úctou a respektem děkujeme všem, kteří se obětavě a s obrovskou odvahou zapojili do náročného zásahu po vypuknutí požáru. Na místě zasahovali hasiči z našeho a okolních krajů, policie a zdravotničtí záchranáři, další složky Integrovaného záchranného systému i jednotlivci. Likvidace požáru stále pokračuje. Tři hasiči se zranili a my doufáme, že se co nejdřív zotaví a budou v pořádku. Ještě jednou velké díky všem,“ uvedl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a SUAS GROUP.

Nájemce pozemku, kde požár vznikl, je povinen v areálu dodržovat veškeré předpisy, které souvisejí s nakládáním s uvedeným druhem odpadu. Za tímto účelem má firma v dané lokalitě registrovánu provozovnu pro nakládání s nebezpečným odpadem a podléhá tak kontrole ze strany příslušných orgánů veřejné správy. „Pracovníci Sokolovské uhelné opakovaně v areálu byli a máme přehled o tom, čím se nájemce zabývá. Jak ale došlo k požáru, to je nyní v šetření policie. V této fázi nechceme spekulovat o příčinách požáru, ale máme za to, že je nepravděpodobné, aby došlo k samovolnému zahoření v důsledku zápary,“ dodal Pavel Tomek.

V minulosti Sokolovská uhelná zvažovala, zda by materiál z rozdrcených pražců mohl sloužit jako palivo v Elektrárně Tisová. Pod dohledem České inspekce životního prostředí proběhlo testování včetně měření případné zátěže pro ovzduší. Nakonec se Sokolovská uhelná rozhodla vůbec tento typ paliva nepoužívat, a to stále platí. Elektrárna Tisová má integrované povolení, na základě kterého jsou přesně stanoveny druh paliva a kategorie pro spoluspalování odpadu.

„Velmi nás mrzí, že kvůli požáru obyvatele Citic, Sokolova a mnoha dalších obcí obtěžuje zápach kouře. Zplodiny v ovzduší přijela analyzovat chemická laboratoř z Třemošné. Podle informací Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje nepřekračují naměřené hodnoty platné limity. Věřme, že počasí pomůže jak likvidaci požáru, tak i pročištění vzduchu,“ uzavřel Jiří Pöpperl, předseda představenstva Sokolovské uhelné.