Zaměstnancům Sokolovské uhelné se meziročně zvýší mzdy o 2,5 procenta. Dalších 24 milionů pak firma vloží příští rok do sociálního fondu.

 4J9D0161

 

Podpisem dodatku ke kolektivní smlouvě pro rok 2017 se dnes završilo několikaměsíční jednání mezi vedením společnosti Sokolovská uhelná a odborovými organizacemi působícími ve firmě. Klíčový dokument určuje především mzdové podmínky pro zaměstnance.

“Těm v nadcházejícím roce stoupnou mzdy, oproti roku 2016 o 2,5 procenta,” říká Miroslav Mertl, člen představenstva pověřený řízením personálního úseku. Při současné průměrné mzdě to znamená, že zaměstnanci Sokolovské uhelné si v roce 2017 polepší v průměru o více než osm set korun. “Průměrná mzda tak překročí 32 tisíc korun a není vyloučený ani její další růst, podle výsledků hospodaření Sokolovské uhelné.”

Jedním z významných benefitů pro zaměstnance firmy je totiž fakt, že Sokolovská uhelná při dobrých hospodářských výsledcích v minulosti opakovaně vyplácela svým zaměstnancům odměny i nad rámec kolektivní smlouvy. A nevylučuje tuto možnost ani v roce nadcházejícím.

“Samozřejmě nám by se líbilo aby v kolektivní smlouvě bylo zakotveno rovnou zvýšení mezd o čtyři procenta. Ale současná dohoda odráží reálné možnosti firmy a situaci na trhu s uhlím i elektrickou energií,” říká Jan Smolka, předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné. “Věřím ale, že v případě dobrých hospodářských výsledcích bude i příští rok prostor pro jednání o případném vyplacení odměn nad rámec kolektivní smlouvy.”

Nejde přitom o žádné zanedbatelné částky. I když pro letošní rok měli zaměstnanci Sokolovské uhelné sjednáno jen dvouprocentní navýšení mezd, fakticky jejich mzdy, díky mimořádným odměnám, vzrostly v průměru o dva a půl tisíce korun nad úroveň dohodnutou v kolektivní smlouvě.

“Kromě mezd pak kolektivní smlouva určila i některé další parametry na rok 2017, jako je například platba do sociálního fondu, kam firma vloží 24 milionů korun. Ty pak budou, v souladu s kolektivní smlouvou, směřovat na osobní účty zaměstnanců a na práci se zaměstnanci seniory, které zahrnují i takové věci, jako je podpora dětské rekreace, nebo rehabilitace pro zaměstnance Sokolovské uhelné,” dodává předseda odborů Smolka.

Uzavření dodatku ke kolektivní smlouvě je významným signálem pro všech 3120 zaměstnanců společnosti. Ta je největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji. V uplynulém období prošla Sokolovská uhelná významnou restrukturalizací. Díky ní dokázala ustát nejen propad na trhu s elektrickou energií v minulých letech, ale nabídnout také perspektivu svým zaměstnancům do budoucnosti. V současné době tak Sokolovská uhelná i její dceřiné firmy přijímají desítky nových zaměstnanců, především v kvalifikovaných dělnických profesích, jako jsou zámečníci nebo elektrikáři. Těm firma nabízí, vedle nadprůměrných mezd, také možnost dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace.