Speciální laboratoř Sokolovské uhelné může vůbec poprvé ve své historii vydávat akreditované protokoly o provedených měření také v anglickém jazyce. Uspěla totiž v rozsáhlém akreditačním procesu, který jí umožnil rozšířit nabídku i o tuto vyhledávanou službu. 

IMG 6502


„Je to pro nás poměrně významná věc. V poslední době totiž zájem o vydávání akreditovaných protokolů v anglickém jazyce roste, především ze strany zahraničních firem, které působí v našem regionu,“
 vysvětluje Iveta Dyková, vedoucí  firemní sekce Centrální laboratoře. „Pro firmy, které chtějí využít výsledky měření mimo Českou republiku, tak odpadne nutnost překladů českých protokolů, i nejistota, zda jim zahraniční instituce takový překlad uznají, protože ani po úředním překladu nemá platnost originálního protokolu.“

Samotná akreditace ze strany národního orgánu ČIA, na kterou se laboratoř ve Vřesové připravovala několik měsíců, přitom zákazníkům garantuje, že výsledky prováděných měření budou v nejvyšší možné kvalitě a standardech. Zdaleka to přitom neznamená jen splnění přísných požadavků na technické vybavení, ale také garanci dodržování všech procesů, které s měřením souvisí. Počínaje odběrem a konče jejich zpracováním a vyhodnocením. 

„Rozsah udělené akreditace se pak týká v podstatě kompletní nabídky služeb ze strany naší laboratoře. Jsou to například odběry a analýzy pevných odpadů nebo zemin, ale třeba i měření pracovního a venkovního ovzduší, nebo vod,“ vypočítává vedoucí sekce s tím, že v posledních letech narostla hlavně poptávka ze strany firem. „Kromě toho ale nabízíme i řadu dalších služeb, jako jsou rozbory vod, třeba u domácích studní, nebo povrchových vod,“ dodává Dyková. 

Akreditace, která potvrzuje, že Centrální laboratoře Sokolovské uhelné ve Vřesové i nadále patří mezi  špičky ve svém oboru, je platná až do června roku 2025.