Historie hřiště se začala psát v místech bývalého hnědouhelného dolu. Dnes je sokolovský areál považován za jeden z nejlepších v České republice

undefined

Areál golfového hřiště v Sokolově slaví v té nejlepší kondici.

Sobotním výročním turnajem oslaví golfové hřiště v Sokolově deset let od svého vzniku. Areál je výsledkem unikátnímu projektu rekultivace hnědouhelného lomu, a už od svého vzniku patří k nejlepším hřištím v České republice.

"Už v červenci 2005 byla otevřená klubovna i restaurace. Prvními hráči, kteří měli možnost si hřiště alespoň částečně vyzkoušet, byli v říjnu 2005 zástupci tour operátorů a hned na jaře se pak areál otevřel i široké veřejnosti," říká manažerka hřiště Barbora Štěpánková. Od té doby se na sokolovském hřišti odehrály stovky turnajů, včetně těch nejprestižnějších, jako je PGA, nebo Czech Golf Amateur Tour.

"Ke konci září dosáhl počet odehraných turnajů v Sokolově čísla 512. Převedeno na kola to je plných 64 745 odehraných kol," vypočítává Štěpánková s tím, že významně se rozrostl i zdejší klub. "Dnes má Golf Club Sokolov více než pět stovek členů, což je na město, které do roku 2005 nemělo žádnou golfovou tradici, slušný počet. V poslední době přibývají hlavně senioři a děti. Hodně tomu pomáhá činnost Tréninkového centra mládeže, zvýhodněné poplatky právě pro seniory, i dlouhodobá spolupráce se Sdružením odborových organizací Sokolovské uhelné. Sdružení totiž přispívá na trénink dětem zaměstnanců Sokolovské uhelné."

Ještě před několika desítkami let přitom nic ani zdánlivě nepřipomínalo, že by se v Sokolově mohl etablovat sport, do té doby spojovaný spíše se sousedními lázeňskými městy. Původní důl Silvestr, otevřený v roce 1939, totiž v roce 1981 ukončil těžbu. Rozsáhlý areál mezi Sokolovem a Dolním Rychnovem prošel sice rekultivací, ale jeho jediným dalším využitím bylo umístění sportovní střelnice na jižním okraji plochy.

"Myšlenka na revitalizaci dolových území a jejich nové využití se objevila v polovině 90. let. V roce 2001 pak Sokolovská uhelná vypsala výběrové řízení na vybudování golfového hřiště v prostoru bývalého lomu Silvestr," říká Štěpánková s tím, že soutěže se zúčastnil i německý architekt Christoph Städler. Ten patřil k nejzkušenějším tvůrcům golfových hřišť v Evropě, ale i pro něho byla nabídka na přestavbu hnědouhelného lomu životní realizací.

"Bylo to to nejtěžší, co jsme kdy projektovali," přiznal s odstupem několika let Städler. Jeho záměr spočíval v kombinaci jedinečného reliéfu a biotopů na svazích starého hnědouhelného dolu v kombinaci s nově vytvořenými zelenými plochami. To ale vyžadovalo značně složité technické plánování a Städler v té době neměl žádné zkušenosti s revitalizací dolů a výsypek.

"Podle našich výpočtů mělo být během stavby přemístěno 295 tisíc metrů krychlových materiálu. Museli jsme vyvinout značné úsilí o to, aby se muselo převážet auty nakonec jen 80 tisíc kubíků a zbytek mohl být přesunován lokálně jen za pomoci buldozerů," zavzpomínal Städler, podle kterého se to nakonec podařilo především díky profesionalitě českých inženýrů, kteří dokázali jeho myšlenky převést do skutečnosti.

Výsledkem je technicky náročnější, ale zcela jedinečné hřiště zasazené na pomezí krajiny Slavkovského lesa a průmyslového Sokolova. I díky tomu si několikrát vysloužilo celé hřiště, nebo jeho jednotlivé jamky, vysoké hodnocení v různých soutěžích.

"Hřiště ale není statickým prvkem v krajině. Za těch deset let se hodně proměnilo. Vyrostly stromy, zahustila se tráva, vyvíjí se i původní části bývalého lomu které zůstaly záměrně odkryté," vypočítává Štěpánková s tím, že souběžně probíhala na hřišti řada technických zásahů, jako byly úpravy drenáží, závlah, nebo vylepšování zázemí pro hráče počínaje krytým driving range a konče například stavbou altánů na samotném hřišti.

Více informací o sokolovském golfu najdete na www.golf-sokolov.cz

Zájemci ze strany médií o fotografie ze sobotního turnaje získají potřebné informace o časovém průběhu akce na tel.: 724 602 472, Bc. Barbora Štěpánková.

Golf 2015