Letos odstartuje technologicky náročná ekologizace teplárny ve Vřesové. Potrvá pět let, a na jejím konci bude další snížení emisí. Do oblasti ochrany životního prostředí míří i další investice Sokolovské uhelné.

Téměř 900 milionů korun vynaloží Sokolovská uhelná v roce 2009 na investiční akce. Stejně jako v předchozích letech nemalá část těchto prostředků míří do projektů, které přispějí k dalšímu zlepšování životního prostředí na Sokolovsku.
Zbytek připadne na tradiční investice související s výrobou nebo postupem dobývacích technologií.
„Objemově největší je už běžící stavba doplnění technologického celku TC2/1 v lomu Jiří. Zahrnuje poháněcí stanice, prodloužení pasových dopravníků a další věci související právě s postupem lomu," říká Petr Linha, vedoucí sekce investice Sokolovské uhelné. Jen na tuto akci je letos vyčleněno 90 milionů korun.
Dalších 50 milionů firma investuje do modernizace generátorovny ve Vřesové. Ta dostane nový řídicí systém, který nahradí současnou nevyhovující regulaci. Výsledkem bude především zvýšení efektivity chodu generátorovny, a zároveň snížení opotřebení celé technologie.
K zajímavým investičním akcím letos patří především modernizace výměníkové stanice ve Vřesové za 52 milionů korun. V jejím rámci zde budou osazeny nové turbíny. Ty bude roztáčet dosud nevyužívaná energie páry a následně tak bude vyrábět elektrickou energii.
„Zároveň odstartuje velký projekt ekologizace teplárny ve Vřesové," konstatuje Linha s tím, že tato investice skončí přibližně v roce 2014. Její realizace spočívá v postupné úpravě palivového procesu všech pěti kotlů teplárny, včetně nastřikování čpavkové vody. „Výsledkem pak bude pokles emisí oxidů dusíku a lepší efektivita spalování v teplárně."
Pozitivní vliv na životní prostředí bude mít také výstavba nového řídicího systému tankoviště ve Vřesové včetně technologie přípravy paliv pro takzvaný hořákový generátor, výstavba nové biologické čistírny odpadních vod pro závod Jiří ve Vintířově, nebo dokončení stavby sedimentačních nádrží lomu Družba, díky kterému se zlepší kvalita vod vypouštěných do Novosedelského potoka. Ekologické investice se letos nevyhnou ani firemnímu statku ve Starém Sedle, který bude mít novou kanalizaci s napojením na obecní řad.