Nový cyklus odstávek prospěl odběratelům tepla a elektřiny z Vřesové i celkové ekonomice provozu. Letos se práce rozšíří o rozsáhlou opravu chladicí věže paroplynové elektrárny.

Úplné zastavení provozu výrobní technologie čeká na dva týdny v červenci celou zpracovatelskou část Sokolovské uhelné ve Vřesové. Jde vůbec o první termín plošných oprav a revizí od přechodu na takzvaný dvouletý cyklus odstávek.
„Již dnes se ukazuje, že šlo o správné rozhodnutí," říká Pavel Homola, ředitel divize Zpracování společnosti Sokolovská uhelná. Všechny části technologie ve Vřesové, počínaje těmi na vstupu a konče elektrárnou a teplárnou, prokázaly plnou provozní schopnost v novém režimu bez výraznějšího opotřebení nebo závad.
Letošní odstávky se zaměří především na ekologické provozy. Důvodem je fakt, že například odsíření, nebo zařízení na likvidaci chudých ex panzních plynů a zařízení na likvidaci bohatých expanzních plynů je obtížné za provozu opravit, a vyžaduje vždy provozní provizoria při opravách v průběhu roku.
„Stejně tak proběhnou revize a nutné opravy všech vodohospodářských zařízení, jako je chemická nebo biologická úpravna vody," poukazuje na rozsah prací Homola. Naopak k neobvyklým opravám bude letos patřit údržba 100 metrů vysoké chladicí věže paroplynové elektrárny.
„Po 13 letech od své výstavby jsme zaznamenali již první poškození betonu, kterým je nutné zabývat se co nejdříve," říká ředitel divize Zpracování. Vedle běžného vyčištění zanesených bazénů chladicích věží tak letos dojde i na výškové práce, při kterých se opraví koruna věže a vestavba. Zpět do provozu pak celá zpracovatelská část začne znovu najíždět už 10. července.
Odstávka ve Vřesové je organizačně jednou z vůbec nejsložitějších akcí v provozech Sokolovské uhelné. Důvodem je vysoký počet technologií, které na sebe navazují a vyžadují vypracování přesného systému, který umožní celou zpracovatelskou část bezpečně zastavit i znovu uvést do provozu. Souběžně pak vzniká i přesný harmonogram odběru elektrické energie pro těžební část Sokolovské uhelné, která je během odstávky závislá na nákupu energie z jiných zdrojů.
„I to je důvodem, proč se letošní odstávky připravovaly už od listopadu 2008," dodává Homola s tím, že celkově na nich bude spolupracovat s divizemi firmy 15 subdodavatelů, především v oblasti upgrade softwaru řídicích systémů a specializovaných oprav.