Technologie ze sedmdesátých let prochází nejen kompletní generálkou, ale především zásadní modernizací řídicího systému. Tu postupně absolvují všechny nejdůležitější důlní technologie.

Kompletní generální opravou prochází v těchto dnech zakladač vnitřní výsypky lomu Jiří ve Vintířově. Technologie s označením ZP 2500/2 vyrobená ve Vítkovicích je v provozu nasazena od roku 1977. Poprvé prošla obdobnou opravou v letech 1990-91. Ta letošní ale stroj technologicky posune do 21. století.
„Součástí generální opravy bude i technické zhodnocení zakladače," potvrzuje Richard Boche nek, hlavní mechanik divize Jiří. Stávající ovládací systém stroje nahradí moderní technologie řízení včetně měření a sběru dat, jejichž dodavateli jsou společnosti ZAT Příbram a DAP Brno.
„Mezi nejpodstatnější změny patří nové frekvenční řízení hlavních pohonů zakladače," říká hlavní mechanik divize Jiří. Díky němu tak bude možné plynule regulovat výložníkový pás zakladače až do úrovně 130 procent proti nominálním otáčkám. To přispěje k efektivnějšímu pokrytí výsypného prostoru při provozu zakladače.
Samotná generální oprava, prováděná dodavatelskou společností Prodeco, a. s., Teplice, zahrnuje opravy strojních částí, hydrauliky a konstrukce zakladače. Část některých komponentů pak bude během opravy buď repasována nebo v případě potřeby zcela vyměněna. Nepůjde přitom o práce malého rozsahu.
„Počítá se s opravou otoče horní stavy, obou výložníků, budou zrepasovány převodové skříně, opravena konstrukce, vyměněny pochůzkové lávky," vysvětluje Bochenek. Dále naznačil, že repase čeká i hydraulické zařízení použité na zakladači, dojde na výměnu transformátorů vysokého i nízkého napětí, kabeláže a celé řady dalších komponentů.
Generální oprava zakladače ZP 2500/2, která začala koncem května, bude dokončena do 31. srpna. Je již poslední změnou, kterou stroj prochází, a ve výsledku by měla prodloužit jeho životnost do ukončení těžby skrývky na TC1 velkolomu Jiří ve Vintířově.