Technologie je zajímavá jak z hlediska ekologického tak ekonomického. Umí totiž využít tu část tepla, která v minulosti mířila takzvaně Pánu Bohu do oken.

Neobvyklou proměnou prošel na přelomu roku systém regulace tlaku páry ve výměníku ve Vřesové, přes který míří teplo do nedalekých Karlových Varů. Z donedávna mařeného tepla škrcením zde totiž od ledna vyrábí dvě turbíny elektrickou energii.
„Za leden máme průměrný výkon 500 kW na jednu mašinu, a celkově jsme tak vyrobili přibližně 800 MWh elektrické práce," potvrzuje Vilém Bauer, vedoucí sekce Teplárna Sokolovské uhelné.
Investice v souhrnu firmu, včetně rekonstrukce rozvaděčů nízkého i vysokého napětí ve výměníku, přišla na 54 milionů korun. Osazena je na redukci tlaku páry z pěti na jeden bar a obě točivé redukce jedou paralelně spolu, každá do jednoho stupně výměníkové stanice na Karlovy Vary.
Technologie je navíc zajímavá i z technického hlediska. Zatímco běžné turbíny pracují zhruba na úrovni 3000 otáček, ty ve výměníku jich udělají za minutu kolem jedenácti tisíc. „Je to taková formule mezi turbínami," říká s jistou nadsázkou Bauer s tím, že samotný generátor si pak vystačí s pouhými patnácti sty otáček.
Ani vysoké otáčky by ale neměly vést k rychlejšímu opotřebení točivé redukce. První větší opravy by se tak měla dočkat nejdříve za pět let a celková životnost obou 750 kW turbín je plánována na 25 až 30 let.
Dodavatelem jsou Montáže Čakovice, dodavatelem turbín pak česká firma G-Team a. s., respektive její odštěpný závod z Velké Bíteši.