V roce 2015 vyvrcholí jeden z největších investičních projektů desetiletí, modernizace technologie generátorovny ve Vřesové. Desítky milionů zamíří také do intenzifikace odsíření teplárny.

Téměř 700 milionů korun investuje v roce 2015 ve svých provozech společnost Sokolovská uhelná. Největší část z peněz zamíří do těžební a zpracovatelské části firmy.

"Zřejmě nejvýznamnější akcí letos bude modernizace technologie Generátorovny I. ve Vřesové. Na ni je vyčleněno celkem 17 milionů korun, celkové náklady investice pak dosáhnou výše 135 milionů," říká Pavel Homola, ředitel divize Zpracování Sokolovské uhelné. Modernizace technologie, která ročně vyrobí více než miliardu metrů krychlových energetického plynu přitom probíhá nepřetržitě již od roku 2008. V jejím rámci tak postupně obě generátorovny dostaly moderní řídící systém, který umožňuje lepší regulaci provozu a výrazně také zvyšuje jeho bezpečnost.

K významným ekologickým investicím v roce 2015 ve Zpracovatelské části bude patřit také intenzifikace odsíření teplárny, nebo takzvané chlazení nečisté páry. Jde o páru, která vzniká na sekci Generátorovna při chlazení energetického plynu, vyráběného zplyňováním hnědého uhlí.

"Účelem této stavby je zajistit návratnost demineralizované vody zpět do výroby. Toho chceme dosáhnout výstavbou vzduchových kondenzátorů, které nepotřebují přívod chladící vody. Vzniklý kondenzát se tak bude vracet zpět na chemickou úpravnu vody a následně bude znovu využit ve výrobě," vysvětluje Homola.

Rozsáhlé investiční stavby se v letošním roce připravují také v těžební části Sokolovské uhelné. Mezi ty nejvýznamnější patří například rekonstrukce poháněcích a vratných stanic i výstavba čtyř kompletních tras pasových dopravníků.

Náklady na stavbu činí 135 milionů korun, ze kterých se letos proinvestuje zhruba 40 milionů. Její součástí pak je realizace veškerých zemních prací potřebných k zajištění výstavby, provozu a další obsluhy 4ks pasových dopravníků technologie TC1 vedoucích na vnitřní výsypku lomu Jiří, včetně svážné pro plánovanou trasu v jižních svazích lomu Jiří.

Dalším významným investičním projektem v těžební části pak je například nasazení technologického celku TC2/1 v prostoru vnitřní výsypky zbytkové jámy lomu Družba a na ni navazující rekonstrukce a oprava pasového dopravníku 239.

"Jde o to zajistit, aby technologický celek TC2/1 mohla zakládat nadložní hmoty z lomu Jiří do prostoru vnitřní výsypky zbytkové jámy lomu Družba. Hlavním důvodem je nutnost odlehčit vyčerpávané kapacitě vnitřní výsypky lomu Jiří," popisuje Jiří Šenkýř, vedoucí odd. přípravy výroby divize Těžba. Pro potřeby zakládání pak bude nasazen i pasový dopravník číslo 239. Souhrnné náklady na obě stavby činí 172 milionů korun, z toho 40 milionů bude proinvestováno v roce 2015.

Investice se v nadcházejících měsících nevyhnou ani jiným provozům. V rámci Sokolovské uhelné proběhne například obnova počítačové kabeláže a doplnění optických kabelů za 13 milionů korun, z toho tři miliony jsou vyčleněny právě pro letošní rok. V rámci divize Služby se pak počítá například s investicemi do kamerového systému, záznamového zařízení na dispečinku podnikových hasičů nebo do rekonstrukce vnitřních komunikací v areálech Sokolovské uhelné.