Projekt za více než půl miliardy korun umožní třídění a následné využití odpadů z území celého Karlovarského kraje. Provoz by pak centrum mohlo zahájit už koncem roku 2016

Podpisem smlouvy mezi Sokolovskou uhelnou a konsorciem firem Metrostav a Subterra odstartovala stavba Regionálního centra zpracování odpadů Karlovarského kraje. Na konci pilotního projektu za více než půl miliardy korun je komplexní vyřešení nakládání s komunálním odpadem na území regionu.

"Centrum vznikne v prostoru bývalé výsypky mezi obcemi Vintířov a Vřesová. V současné době už v místě běží hrubé terénní práce, dokončení samotného centra je pak plánováno na závěr roku 2016," říká Zdeněk Bučko, specialista úseku vedení společnosti Sokolovské uhelné s tím, že předběžné náklady na stavbu jsou vyčísleny na více než 600 milionů korun.

"Projekt centra zahrnuje technologii mechanicko-biologické úpravy odpadů doplněné o granulaci. Finálním výrobkem centra pak bude granulovaný materiál, který bude vhodný k dalšímu zpracování," říká Bučko. Stavba pak využije osvědčené technologie, ať už jde o drtiče tuzemské výroby, nebo o granulovací technologii z Německa, kde mají s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti.

"V první části bude úprava odpadů zahrnovat separaci železných i neželezných kovů a inertních složek jako je sklo a kamenivo," popisuje průběh zpracování Bučko. "Technologie bude schopna zpracovat celkem 60 tisíc tun vstupního odpadu za rok, což je zhruba kapacita produkce odpadu v zájmovém území Karlovarského kraje."

Následná úprava vyseparovaného odpadu bude zahrnovat jeho drcení a další etapu třídění, během kterého se získává biologická složka komunálního odpadu, která se zkompostuje. "Zbývající energeticky bohaté složky bude možné využít pro další výrobu" dodává k popisu technologického procesu Bučko.

Centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje bude provozovat přímo Sokolovská uhelná, která bude zároveň dodavatelem vstupních energií pro provoz centra. Firma pak plánuje úzkou spolupráci s Karlovarským krajem i městy a obcemi, které se už před několika lety sdružily do Komunální odpadové společnosti. Jejím cílem je řešit právě likvidaci komunálního odpadu v souvislosti s plánovaným zákazem jeho skládkování.

"Samotný projekt centra navíc plně zapadá i do dlouhodobých strategických záměrů naší společnosti. Jejich cílem je hledat možnosti využití stávajících technologií i pozemků vlastněných Sokolovskou uhelnou pro nové projekty," říká Jiří Pöpperl, předseda představenstva Sokolovské uhelné. V důsledku blížícího se vyuhlení ložiska jde totiž o jedinou možnost, jak zachovat v regionu do budoucnosti aspoň část počtu současných pracovních míst vázaných na dobývání a zpracování uhlí.

"Technologie centra zpracování odpadů bude z velké části automatizovaná, ale i tak umožní vznik tří desítek nových pracovních míst. Navíc s dlouhodobou perspektivou, což je přesně to, co Sokolovsko potřebuje," dodává Pöpperl. Podle něho se podobným způsobem v posledních letech daří vytvářet nová pracovní místa i v dalších projektech a částečně kompenzovat dopad postupného snižování počtu zaměstnanců Sokolovské uhelné na sociální stabilitu v regionu. Jak ale předseda představenstva Sokolovské uhelné přiznává, je otázkou, zda firma bude mít možnost vytváření podobných projektů i do budoucnosti.