Karlovarský kraj bude mít jako první v republice systém kompletního zpracování komunálního odpadu. Propojí jeho svoz, třídění i následné využití jednotlivých složek.

undefined

Stavba nového centra je v těchto dnech v plném proudu.

Po letech čekání a složitých příprav se plán na vznik Centra zpracování odpadů Karlovarského kraje stává skutečností. Stavba za stovky milionů korun roste v těchto dnech na bývalé výsypce mezi Vintířovem a Vřesovou. Jejím investorem je společnost Sokolovská uhelná.

"Jde o jednu z nejvýznamnějších investic naší společnosti v roce 2016," potvrzuje Petr Novotný, vedoucí podnikové sekce Investice s tím, že centrum vznikne v prostoru bývalé výsypky mezi oběma obcemi. Projekt zahrnuje technologii mechanicko-biologické úpravy odpadů doplněné o granulaci. Finálním výrobkem centra pak bude granulovaný materiál, který bude vhodný k dalšímu zpracování. Generálním dodavatelem stavby je firma Metrostav, na stavbě se ale podílí také firmy z regionu, včetně společnosti SUAS - stavební. Celkové náklady na projekt dosáhnou výše 600 milionů korun. "Z toho bude v roce 2016 proinvestováno 360 milionů korun. Do konce roku by mělo být centrum po stavební a technologické stránce dokončeno a v roce 2017 přejde do zkušebního provozu."

Centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje bude vůbec prvním svého druhu v regionech, České republiky. Přípravy na jeho vznik běží už od roku 2010 a po svém dokončení bude centrum schopné kapacitně i technologicky zajistit separaci a následné zpracování veškeré produkce komunálního odpadu vyprodukovaného na území Karlovarského kraje.

"Stavební povolení na projekt bylo vydáno na podzim 2013 a v následném výběrovém řízení na zhotovitele zvítězilo sdružení firem Metrostav a Subterra," říká Zdeněk Bučko, specialista Sokolovské uhelné zajišťující realizaci projektu. "V současné době jsou již dokončené hrubé terénní práce a speciální zakládání hlavních pozemních stavebních objektů. Jde například o plochu a halu pro aerobní fermentory a mechanickou dopravu kompostu, ale v běhu je již i výstavba haly pro granulace, nebo haly pro mechanické úpravy odpadů."

Rozjezd samotného centra je plánován na počátek roku 2017, a díky jeho spuštění vzniknou téměř tři desítky nových pracovních míst. Jako vstupní materiál pro zkušební provoz poslouží komunální odpad z nedalekého města Chodov. K němu by pak měl postupně přibývat i odpad z dalších měst a obcí regionu, nebo zdejších firem.

Samotný proces zpracování odpadů bude mít několik stupňů. V první části bude zahrnovat separaci železných i neželezných kovů a inertních složek jako je sklo a kamenivo. Následná úprava vyseparovaného odpadu bude zahrnovat jeho drcení a další etapu třídění, během kterého se získává biologická složka komunálního odpadu, která se zkompostuje. Zbývající energeticky bohaté složky bude možné využít pro další výrobu. "Celkově bude technologie schopna zpracovat celkem 60 tisíc tun vstupního odpadu za rok, což je zhruba kapacita produkce odpadu v zájmovém území Karlovarského kraje," dodává Bučko.

Centrum zpracování odpadu