Investice, nové technologie

Většina vynaložených peněz již tradičně míří do modernizace provozů Sokolovské uhelné v těžební i zpracovatelské části, nebo do jejich ekologizace a zvyšování bezpečnosti.

Výdaje na opravy a modernizacivšech jedenácti strojů dosáhly téměř 300 milionů korun. Nyní by měly vydržet bez dalších větších zásahů v provozu až do doby úplného vyuhlení ložiska.

Rozsáhlou investici si vynutila potřeba rozšíření výsypných ploch, mimo jiné také v souvislosti se skluzem na vnitřní výsypce.

Přechod k nové technologii umožnil postup lomu, který se již dostal mimo ochranné pásmo lázeňských pramenů.

Stát chce zdanit bezplatné přidělování emisních povolenek, které jsou v celé Evropě emitentům skleníkových plynů až do roku 2012 přidělovány zdarma.

Zásadní investice ve výrobě energoplynu míří do finiše. Na jejím konci získá technologie špičkové možnosti regulace a zároveň se zvýší její bezpečnost.