Podle nového předsedy představenstva Sokolovské uhelné se změny v řídící struktuře firmy zaměstnanců nijak nedotknou. Naopak by měly některé věci zjednodušit.

undefined

V uplynulých týdnech došlo k nejvýraznější změně ve vedení Sokolovské uhelné, když se oddělily vlastnické funkce od výkonného řízení společnosti. V jejím čele nyní stojí předseda představenstva, kterým se stal Jiří Pöpperl.

Ve vedení Sokolovské uhelné přitom nejde o žádné nové jméno. Do řad zaměstnanců firmy vstoupil Pöpperl už v roce 1980 po absolvování Vysoké školy Báňské obor Hornická geologie. Ve firmě působil řadu let například jako vedoucí oddělení geologie, vedl i několik sekcí a až do svého zvolení zastával pozici technického ředitele.

SU: Proč vlastně došlo k tak výrazné změně ve vedení Sokolovské uhelné?
Pöpperl:
"To je samozřejmě otázka především na vlastníky. Nicméně akcionáři na valné hromadě odsouhlasili změnu stanov spočívající v přechodu k takzvanému německému modelu. Představenstvo je i nadále statutárním orgánem společnosti, který řídí a.s., jedná jejím jménem, zabezpečuje obchodní vedení. Členy představenstva již nevolí a odvolává valná hromada, ale dozorčí rada, které se také členové představenstva zodpovídají ze své činnosti. Současně došlo ke zrušení funkcí vrcholového managementu, když tito manageři se stali členy představenstva a současně byli pověřeni vedením příslušného odborného úseku. Je to určité zjednodušené řízení chodu společnosti. Každodenní rozhodování o provozních věcech tak nyní zůstane na představenstvu, zatímco dozorčí rada, ve které jsou zastoupeni hlavní akcionáři, se bude zabývat především dlouhodobou strategií."

SU: Pocítí to nějak zaměstnanci?
Pöpperl:
"Na chod společnosti by to nemělo mít vliv. Jsou to prostě jen nastavená jiná pravidla řízení než byla, a nyní jde jen o to se jim přizpůsobit. Rozhodující věci se nyní budou schvalovat v představenstvu až po předchozím souhlasu či stanovisku dozorčí rady. Na zaměstnance a chod firmy by to nemělo mít žádný vliv."

SU: Co vlastně obnáší funkce předsedy představenstva v novém modelu?
Pöpperl:
"Zjednodušeně by se dalo říci, že na postavení a zodpovědnosti předsedy představenstva se nic nemění s tím, že tento byl současně pověřen vedením úseku Vedení společnosti (nahrazuje pozici generálního ředitele). Z právního hlediska jednám jménem firmy spolu s dalším členem představenstva ve všech věcech."

SU: A co znamená pro Vás osobně?
Pöpperl:
"Pro mně nezvyklou situaci v tom, že již nejsem zaměstnancem společnosti. Funkci předsedy představenstva vykonávám na základě mandátní smlouvy. Ale v první řadě to znamená pro mne samozřejmě větší zodpovědnost. Ve firmě jsem na svých dřívějších místech řešil konkrétní úkoly a postupně řídil určité úseky. Byly oblasti, kterých se má práce netýkala, nebo jen okrajově. Dnes cítím zodpovědnost za všechno co se ve firmě děje.

SU: Vždy když nastupuje nový manažer do funkce, přijde řeč na priority. Jaké jsou ty Vaše?
Pöpperl:
"Zajistit chod a perspektivu této firmy. To znamená plnit nějaká rozumná ekonomická čísla a vidět perspektivu. Tedy pokud jsou někde zhoršené výnosy, tak je eliminovat a zajistit prosperitu firmy. Tíží nás řada věcí, ať to je situace na trhu s elektrickou energií, zpoplatnění emisních povolenek a podobně. Řešení této nepříznivé situace je hlavně v úsporách a efektivitě, vedle toho ale musíme také hledat nové možnosti jak výnosy zlepšit. Tedy mojí prioritou je maximálně využít všeho co máme k dispozici, a zajistit i nějaké další nové aktivity. Včetně toho, co bude až tady nebude uhlí."

SU: Je už jasné, co ho nahradí?
Pöpperl:
"To je poněkud předčasná otázka. Možností je několik, o některých se už v současnosti jedná, jiné jsou ve stádiu úvah. V každém případě se ale chceme postarat o to, aby zde zůstal zachován určitý objem pracovních míst v perspektivních oborech. Region se za dobu mého působení v Sokolovské uhelné velmi výrazně změnil. Řada věcí za tu dobu ztratila na významu, jiné naopak. Ale dnes už je jasné, že hornictví zde za pár let skončí a něco ho musí nahradit. A aby to mělo skutečně smysl a perspektivu, nahradit by ho asi měl opět nějaký průmysl."

SU: A co Sokolovská uhelná a její perspektiva?
Pöpperl:
"To ukáže čas. Ale i ona se mění. Nejviditelnější je to asi na zpracovatelské části, kde vyrostly nové technologie. Sokolovská uhelná už dávno není jen firma těžící uhlí, ale neustále se vyvíjí a tím se vlastně připravuje na to co přijde. Na druhé straně tady ale jsou i věci, které se příliš nemění, a to je taky dobře. Myslím třeba to, že se nezapomíná na lidi při odměňování a držení pracovních míst. Nebo také to, že ve většině velkých firem je skoro nepředstavitelné, aby si řadový pracovník šel promluvit s generálním ředitelem, tady to naopak problém není. Možná, že za dvacet nebo třicet let bude Sokolovská uhelná úplně jinou firmou. Ale když nic jiného, chtěl bych, aby tady třeba právě tohle zůstalo."