Společné řízení obou úseků přinese lepší schopnost výroby reagovat na požadavky zákazníků Sokolovské uhelné, i obchodníků na aktuální situaci ve výrobě.

undefined

Doslova k malé revoluci došlo na obchodním úseku Sokolovské uhelné v rámci změny v systému řízení. Po letech samostatné činnosti totiž byl opět spojen obchodní úsek s výrobou. Řízením nové organizační složky byl pověřen člen představenstva Sokolovské uhelné a dosavadní ředitel divize Těžba František Kastl.

Kastl patří již řadu let mezi výrazné osobnosti provozního řízení ve společnosti. Nastoupil do ní v roce 1983 po absolvování Vysoké školy báňské v Ostravě, obor Lomové dobývání ložisek nerostů. V průběhu následujících let prošel řadou řídících funkcí od mistra autodopravy přes vedoucího provozu až pozici ředitele divizí Družba a Těžba. Je to tedy vůbec poprvé v jeho profesní kariéře, co z čistě provozních pozic přichází do vrcholového managementu Sokolovské uhelné.

SU: Jak vlastně popsat vaši novou pozici. Něco jako výrobně obchodní ředitel?

Kastl: "Je to tak, ale jen částečně. Zatímco dříve úsek obchodního ředitele řešil prodej veškerých produktů Sokolovské uhelné jako celek, náš úsek se zabývá pouze prodejem uhlí a multiprachu. Prodej elektřiny a chemických produktů přešel do kompetencí divize Zpracování. Kromě toho se náš úsek zabývá hlavně koordinací a přípravou výroby v rozsahu který měl na starosti dosavadní výrobní ředitel. A kromě toho je to samozřejmě také bezpečnost práce, požární ochrana, centrální laboratoře, měřičství a geologie plus pod řízení úseku spadá ještě závodní lomů."


SU: To jsou dva poměrně rozdílné úseky. Co tedy bude prioritní?

Kastl: "Nastavení fungování úseku. Některé vazby jsou do určité míry nové a je potřeba zajistit aby fungovaly. Ale prioritou je jednoznačně nastavení maximálního využití ložiska pro prodej uhlí i výrobu elektřiny. To ale není žádná zásadní novinka. Základem je zpracování plánu a důkladné hospodaření s uhlím ve smyslu výklizu, zčišťování slojí a maximální využití mezních hodnot ve smluvních vztazích především v oblasti síry a výhřevnosti. Ten maximální důraz na kvalitu je ostatně kvůli průchodu lomu Jiří horšími partiemi doslova nutný. Jinou otázkou samozřejmě je, jak se bude na trhu chovat prodej elektřiny. V současné době je trh zasycen a prodeje nejsou jako takové, jak se před lety čekalo. Ale i to se může změnit a tím pádem se změní také požadavky na dodávky uhlí energetiku.

SU: A pokud jde o samotnou těžbu?

Kastl: "Pokud jde o divizi Těžba, směr je vytyčený do roku 2015, a podle toho se jede i nadále. Lom Družba má hlavní úkol na tři až čtyři roky dopředu, tedy vytvořit horizont pro výstavbu pasové dopravy a úklid předpolí pro budoucí těžbu. Její vlastní těžby jsou ale již zanedbatelné. Letos to bude asi 380 tisíc tun uhlí, příští rok 350 a pak bude konec. Hlavní důraz tedy bude kladen na lom Jiří. Tam se řeší dvojí problematika. V první řadě to je velké množství uhlí s vysokým obsahem síry na severní části, a v druhé nepřipravenost jižního lomu. Na jihu se naštěstí v roce 2011 povedlo dokončit přípravy na začít s rozfáráním této části. Tím se výrazně zpomalil postup na hlavní porubní frontě, a lom se začíná srovnávat do správných poloh. A hlavně díky tomu se vyrovnají i obsahy síry v uhlí. S tím pak souvisí i modernizace velkostrojů, které postupně osazujeme GPS navigacemi, aby i kvalitativní dispečeři získali lepší informace o těženém uhlí podle postupu. To je nezbytné pro jeho následné míchání abychom dokázali dodržet nezbytné parametry jak pro vlastní zpracovatelskou část, tak externí odběratele."


SU: Přináší ale v tomto směru nějakou výhodu právě spojení výroby prodeje?

Kastl: "Určitě minimálně v tom, že výroba bude mít jasně karty na stole u každého odběratele, bude vědět jak je postavená smlouva a co obnáší její plnění i neplnění. A naopak obchod bude vědět kde v jaké těžební situaci se nachází technika v lomu a jako uhlí je schopna dodat. Mělo by to zlepšit komunikaci mezi těžební částí a obchodem, i zpracovatelskou částí."


SU: Jako dlouholetý provozní manažer nyní musíte řešit i obchodní strategii. Je to pro vás osobně velká změna?

Kastl: "Jsem pořád provozák, takže zatím žádný zásadní rozdíl necítím. A snažím se i chovat jako provozák a ne jako ouřada. Navíc si myslím, že znalosti těžebního provozu mi hodně pomáhají. Jen si musím výrazně zlepšit znalost zpracovatelské části, jejích vlastností a požadavků i potřeb. Jejich souvislost s těžbou je totiž bezprostřední. Začínáme se v těchto dnech připravovat i na příští rok, kde bychom třeba rádi dosáhli určité hranice objemu produkce multiprachu. Budou tedy probíhat jednání s dalšími možnými odběrateli s cílem dosahovat požadovaných tržeb. Schopnosti těžby, její podmínky i omezení samozřejmě znám, a nyní potřebuji znát totéž i pokud jde o výrobu ve Vřesové. To je pro mně osobně asi ta nejvýraznější změna."


SU: Jako provozní manažer jste ale, pokud to bylo možné, úřadoval spíš v lomu než u stolu. Nebude vám to nyní chybět?

Kastl: "Samozřejmě, i proto se tam snažím dostat, aspoň jednou za čtrnáct dní. Ale ono to není jen o tom, jestli tam chodím rád nebo ne. Je důležité neztrácet přehled o tom, co se na šachtě skutečně děje. Někdy vypadají věci na papíře úplně jinak než na místě. Je důležité je vidět. Na základě toho se pak dá reagovat i při obchodování s uhlím. Člověk musí vědět, že máme stroje v nepříznivé partii, a podobně. Takže fáráky jsem do skříně v žádném případě nepověsil."