Technický úsek Sokolovské uhelné připravuje vedle běžných investičních akcí také klíčové projekty, které by měly určovat zaměření firmy v budoucích desetiletích.

undefined

Člen představenstva Sokolovské uhelné Ing. Zdeněk Bučko

Už za tři roky oslaví Zdeněk Bučko půl století od chvíle, kdy spojil svůj život se Sokolovskou uhelnou. Tento absolvent oboru chemické a technologické zpracování paliv na Vysoké škole chemicko technologické v Praze se za tu dobu stal jedním z významných specialistů společnosti. A nově také členem představenstva firmy pověřený řízením jejího technického úseku. Tedy úseku, jehož pracovníci často řeší zcela klíčové otázky typu: co a za pomoci jakých technologií bude Sokolovská uhelná vyrábět za pět, deset či více let.


SU: Celé roky jste působil na pozici specialisty úseku Technického ředitele Sokolovské uhelné. Nyní tento úsek řídíte. Je to pro vás osobně velká změna?
Bučko:
"Je to hlavně rozšíření mé práce o povinnosti, které jsem víceméně zběžně znal ze své dosavadní praxe, protože na úseku technického ředitele jsem působil už od roku 1997, kdy jsme dokončili výstavbu paroplynové elektrárny ve Vřesové. Zásadně nové pro mně ale jsou věci týkající se hornické činnosti. Součástí útvaru je totiž také Sekce báňského rozvoje, která se zabývá především otázkami přípravy území před zahájením samotného dobývání a následně také jeho rekultivací po ukončení těžby. Tady se toho musím ještě hodně naučit."

SU: Co všechno, kromě již zmíněné báňského rozvoje, vlastně technický úsek zajišťuje?
Bučko:
"Dále pod něj spadají investice, ekologie, veřejné zakázky nebo činnost specialistů. Ti mají na starosti například nákup emisních povolenek, expertní činnosti nebo přípravu nových projektů."

SU: Jaké nejvýznamnější věci v současné době tento úsek řeší?
Bučko: "Investice v celkovém rozsahu zhruba 3/4 miliardy korun, které jsou pro firmu klíčovou záležitostí jak z hlediska udržení stávajících provozů tak jejich dalšího rozvoje. Na druhé straně to je ale každoroční činnost. K těm aktuálně nejdůležitějším věcem tak v těchto dnech patří především řešení situace ohledně emisních povolenek. Ty si budeme muset od příštího roku kupovat. Je proto nutné už dnes sledovat situaci na trhu a v případě příznivých cen nakupovat. To je úkolem jednoho z našich specialistů."

SU: Co mají firemní specialisté, vedle nákupu emisních povolenek, vlastně na starosti?
Bučko:
"Řeší především různé klíčové projekty. V poslední době šlo třeba o snížení emisí oxidů dusíku na teplárně ve Vřesové, nebo výrobu hnědouhleného multiprachu. Z těch aktuálních projektů jde třeba o přípravu průmyslových zón, nebo projektu regionálního centra zpracování komunálního odpadu, na jehož výstavbě by měly první práce začít už v příštím roce. Kromě toho pak útvar zajišťuje ale i běžné provozní věci, které souvisí například s otvírkami, geologií nebo zásobami uhlí. A nejde zdaleka jen o věci které by se týkaly samotné Sokolovské uhelné. Práce technického útvaru je prací nejen pro budoucnost firmy, ale i pro budoucnost celého regionu."