Technologie teplárny a elektrárny ve Vřesové poškozená požárem najela do provozu o dva týdny dříve. Škody v souhrnné výši přesto dosáhnou výše téměř dvě stě milionů korun.

Po téměř třech měsících od havárie najel opět do provozu turbogenerátor TG1 teplárny a elektrárny ve Vřesové. Úplné odstranění následků havárie však bude trvat nejméně dalšího půl roku.

„Jde především o střechu strojovny sekce Teplárna a opravu portálového jeřábu," potvrzuje Pavel Homola, ředitel divize Zpracování Sokolovské uhelné. Strojovna je prozatímně zastřešena jednovrstvou plechovou střechou, na kterou bude nutné přidat tepelnou izolaci a další vrstvu plechu. Zároveň bude nutné také provést další zatěžkávací zkoušky jeřábu. „Ten byl zatím zprovozněn do hmotnosti 27 tun, což stačilo na jeho použití během oprav. Jeho plná nosnost, na kterou se chceme vrátit, je ale 80 tun," konstatuje ředitel divize Zpracování.

Turbogenerátor TG1 byl poškozen při manipulaci s olejovými filtry počátkem letošního září. Následný požár poškodil, vedle samotné technologie strojovnu, také okolí elektroinstalace nebo střechu budovy.

„Naštěstí, jak se ukázalo po otevření a následné revizi vysokotlaké části turbíny, ani statorová ani rotorová část nebyla nijak zasažena a poškození turbíny bylo pouze povrchové v souvislosti s požárem," říká Homola. To umožnilo urychlit opravy a již šestého prosince zahájit teplé zkoušky celé technologie. Původní předpoklad přitom počítal s najetím o dva týdny později.

„Nicméně i tak se budou škody způsobené odstavením turbogenerátoru mimo provoz pohybovat ve značné výši," shrnuje situaci Homola s tím, že jejich přesné vyčíslení bude ve spolupráci s pojišťovnami probíhat nejméně do poloviny roku 2011, kdy budou dokončeny veškeré opravy.

V současné době je již také ukončeno šetření příčin havárie ze strany policie, hasičů i inspektorátu bezpečnosti práce. Ve všech bodech vyloučilo porušení pracovně-právních a bezpečnostních předpisů ze strany provozovatele technologie. Jako příčinu havárie, při které 8. září zahynul jeden člověk a další tři byli zraněni, pak označilo vyšetřování nedodržení stanovených technologických postupů ze strany obsluhy.