V rámci změny organizační struktury Sokolovské uhelné se sloučí těžební divize do jednoho celku. Dobývání uhlí v Novém Sedle pak definitivně skončí v červnu 2011.

Nová divize Těžba vznikne od ledna v rámci změn organizační struktury Sokolovské uhelné. Sloučí se do ní dosavadní těžební divize Jiří a Družba. Těžba ve Vintířově ve směru postupu k Lomnici a Sokolovu pak bude i nadále pokračovat. Naopak v Novém Sedle se, oproti původním předpokladům, dolování uhlí zastaví už v létě příštího roku.

„Jde o řešení skluzu vnitřní výsypky v lomu Jiří, ke kterému došlo před dvěma lety," říká Jiří Peterka, výrobní ředitel Sokolovské uhelné. V jeho důsledku se totiž miliony kubíků nasypaného materiálu zapřely do pilíře oddělujícího oba lomy, pod kterým se ukrývají zásoby hnědého uhlí. To technologicky znemožňuje jejich vytěžení ze strany lomu Družba, jak se původně plánovalo. Tím pádem nebude mít Družba prakticky možnost dál těžit ve směru původně navrhovaného postupu, a v následujících měsících zastaví těžbu v uhelných řezech.

„Nebude to znamenat odpis tamních zásob, ale hlavně změnu způsobu jejich dobývání," konstatuje Peterka s tím, že uhlí bude odtěženo v závěru životnosti lomu Jiří z opačné strany, než předpokládal původní záměr.

V rámci nové divize Těžba tak od 1. ledna 2011 vznikne celkem deset sekcí, do kterých bude začleněno 18 stávajících sekcí divizí Jiří a Družba. Sekce Rekultivace, která dosud spadala pod Družbu, pak v plném rozsahu přejde pod již existující firemní divizi Služby. Zároveň dojde k oddělení funkce ředitele divize Těžba a závodního lomu kvůli střetu odpovědnosti. Pozice závodního lomu pak bude zařazena pod útvar výrobního ředitele.

Reorganizace a následné zastavení těžby uhlí v lomu Družba bude mít ale také dopad na jejích současných 1100 zaměstnanců. Podle Peterky se ale nemusí obávat hromadného propouštění. „Tyto změny probíhají už letos, kdy byla část pracovníků z Družby postupně převáděna na jiné divize," říká výrobní ředitel Sokolovské uhelné. Vedení společnosti navíc již přislíbilo, že umožní přechod zaměstnanců současné divize Družba na jiná pracoviště v rámci společnosti. Postupné snižování stavů na ekonomicky únosnou mez pak bude firma po dohodě s odbory řešit formou přirozených odchodů.

„Pokud jde o objekty divize Družba, bude postupně rozhodnuto o jejich využití pro jiné účely nebo případném odprodeji," říká Peterka. Část Družby bude v provozu až do roku 2015, například kvůli přípravě předpolí lomu pro budoucí těžbu, nebo zajištění sanačních a likvidačních prací. Ty se budou týkat také přesunu a následné likvidace tamní techniky.

„V uplynulých dnech jsme již odstavili dva velkostroje typu K800. Od prvního ledna pak půjdou mimo provoz také velkostroj KU 300/37 včetně zakladače číslo 16, KU 300/303 včetně pásových dopravníků 91 až 93," vypočítává Peterka. V těžbě pak zůstanou v provozu už jen dva velkostroje, které se odstaví k 30. červnu 2011. Postupně bude omezena také kolejová doprava a souběžně s útlumem i příslušné části autodopravy a údržby těžební části.