Těžba dobývacím prostorem bývalého hlubinného dolu Marie v Královském Poříčí byla plánovaná. Kvůli velkému množství vody ve starých chodbách ale bylo nutné postup těžby na několik dní odklonit.

Chodby bývalého hlubinného dolu Marie v Královském Poříčí odkryl postup těžby v jižní části lomu Jiří společnosti Sokolovská uhelná. Plánované odkrytí oblasti křížení chodeb na úrovni třetího patra bývalého dolu s sebou přinesl ale jedno malé překvapení, kterým bylo značné zavodnění sloje.

Před dalším postupem těžby tak museli pracovníci Sokolovské uhelné z oblasti odčerpat téměř sedm metrů vody a odvodnit oblast před jejím následným odtěžením. Těžbu v oblasti bývalého ochranného pilíře lomu Marie ale bude ztěžovat značné množství výdřevy ze starých chodem, i cihelná vyzdívka, kterou bude nutné z uhlí vybrat před tím, než ho bude možné dál zpracovávat.

Na snímcích v galerii odkryté křížení chodeb po jeho odvodnění.

Historické chodby