Firma, která vznikla před rokem spojením sekce Měření a regulace Sokolovské uhelné a firmy ZPA-RP, musí omezovat některé zakázky kvůli nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v regionu.

Zásadní problém řeší v prvním roce své existence mezi dceřinými firmami Sokolovské uhelné společnost ZPA-RP. Ačkoliv je o její služby v oblasti měření a regulace značný zájem, firma musí naopak některé zakázky omezovat. Důvodem je nedostatek kvalifikované pracovní síly v Karlovarském kraji.

"ZPA-RP se díky sloučení se sekcí měření a regulace Sokolovské uhelné dynamicky rozvíjí a zvyšuje množství zakázek," říká Daniel Leitner, předseda představenstva ZPA-RP. Na druhé straně firmě tento rozvoj vážně komplikuje nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce v Karlovarském kraji. "Přestože jsme získali sloučením desítky kvalifikovaných a zkušených pracovníků Sokolovské uhelné, z důvodu navýšení zakázek stále sháníme pracovní síly na volné pracovní pozice projektantů a elektromontérů. Ale není to nic jednoduchého."

Firma totiž v poslední době významně roste. Rok zpátky, před majetkovým vstupem Sokolovské uhelné, ZPA-RP měla 39 zaměstnanců. Jejich počet se ale následně rozšířil sloučením se sekcí Měření a regulace společnosti Sokolovská uhelná na zhruba dvojnásobek a zároveň se rozrostla působnost na území celé České republiky, stejně jako objem zakázek.

„Díky sloučení se totiž podařilo dosáhnout synergických efektů, kdy je na jedné straně možné využívat komplexní zaměření firmy ZPA-RP, zejména při nových investičních zakázkách pro Sokolovskou uhelnou, a na druhé straně zefektivnit vlastní údržbářskou činnost původní sekce Měření a regulace prací i na jiných externích zakázkách," potvrzuje Zbyšek Klapka, předseda dozorčí rady ZPA-RP. "Dceřiná firma má naopak přístup k vzdělávacím programům Sokolovské uhelné, nebo k využití výhod jako je čerpání pohonných hmot v rámci mateřské společnosti, což je výhodné z hlediska nákladů."

V současné době tak v ZPA-RP působí 77 zaměstnanců a firma ukončila rok 2014 se ziskem. „Již v prvním roce působení firmy ZPA-RP pod hlavičkou Sokolovské uhelné tak je patrný ekonomický přínos této investice, který pokračuje dle podnikatelského záměru i v roce 2015," uzavírá Klapka první roční bilanci pod křídly nového vlastníka s tím, že cílem je firmu dál rozvíjet a podílet se na zakázkách nejen v České republice, ale i v zahraničí. "Na to ale potřebujeme přijmout další kvalifikované zaměstnance."

Společnost ZPA-RP vznikla v roce 2002 a působí především v oborech energetiky, těžby uhlí, chemie, potravinářství a vodárenství. Její jméno je zkratkou názvu Závody průmyslové automatizace - realizace projektů. Firma poskytuje služby v oblasti měření a regulace, které mají komplexní charakter od přípravy projektu, přes jeho realizaci a uvedení do provozu, až po zaškolení obsluhy nebo servis. A to včetně velmi specifických projektů, které se v těchto oborech uskutečňují.

„V podstatě pro každý z nich sestavujeme samostatný realizační tým. Jeho složení se odvíjí od technologie, požadavků klienta až po cíl daného projektu. Tím může být například zefektivnění měření a regulace provozu stávající technologie, ale také náročné a komplexní změny parametrů provozu," dodává Leitner.

Více informací: www.zpa-rp.cz