Sklizeň části ploch odložená na říjen nepomohla, výnosy v roce 2015 nedosahují ani sedmdesát procent z předchozích let. Sucho bylo nejhorší za posledních několik desítek let.

Tvrdou sezónu má za sebou zemědělská výroba v rámci Skupiny Sokolovské uhelné. V důsledku suchého počasí v letošním roce přišla o značnou část výnosů. Pro zdejší rostlinnou výrobu šlo zřejmě o nejhorší sezónu od konce 40. let minulého století.

"Nepomohlo ani to, že jsme druhou seč sklízeli až v říjnu. Celkově jsou výnosy na necelých pětašedesáti procentech předchozích let," potvrzuje Milan Štrudl, člen představenstva společnosti Golf Sokolov, která pro Skupinu zajišťuje zemědělskou výrobu, včetně rekultivovaných ploch.

Náznak problémů se přitom objevil už v první polovině roku 2015. I když obilí i travní porosty vzešly normálně, v zápětí se začal projevovat nedostatek vláhy. Už výnosy z první seče tak byly mírně podprůměrné a objemově situaci zachránila jen sklizeň na větších plochách. V průběhu letních měsíců pak nedostatek vody dál stupňoval.

"V srpnu už byla situace tak kritická, že jsme museli začít přikrmovat i krávy na pastvinách, protože na nich nebyl dostatek zeleného," říká Štrudl s tím, že například podsevový oves nebo trávy začaly na polích klíčit až koncem srpna, kdy se objevily ojedinělé deště. "Ale i když jsme se sklizní čekali do poslední chvíle, déle než do října se to natáhnout nedalo. A i tak byly v některých lokalitách porosty tak nízké, že se nedaly za pomoci mechanizace vůbec sklízet."

Dohromady měli letos zemědělci ve druhé seči jen něco přes pět stovek tun biomasy určené na siláž pro krmení dobytka a pro bioplynovou stanici. Běžně přitom na stejné ploše v minulosti sklízeli až pět tisíc tun. Roční sklizeň zelené hmoty se tak v důsledku sucha propadla z požadovaných 16 tisíc tun na pouhých 11 tisíc.

"Podle dostupných informací bylo v našem regionu podobné sucho naposledy zřejmě v roce 1947," dodal k situaci Štrudl s tím, že stejně jako tehdy je i dnes velký problém výpadek v produkci nahradit. "Například loňská sucha jsme ještě zvládnuli kompenzovat nákupem kukuřice ve středních Čechách. Letos ale bylo sucho plošné a cena kukuřice se zvýšila natolik, že už se její nákup a dovoz nevyplatí."

Celkově se zemědělsky využívá 1050 hektarů pozemků. Část z nich slouží jako pastviny pro stádo skotu plemene Charolais o celkovém počtu 300 kusů, zbytek pak rostlinné výrobě. Práce zemědělců ze Skupiny Sokolovské uhelné přitom má i výraznou přidanou hodnotu. Velká část těchto ploch totiž není takzvaně rostlou půdou, ale jde o rekultivovaná území bývalých dolů a jejich výsypek. Jejich zemědělské využívání tak výraznou měrou přispívá k procesu obnovy krajiny na Sokolovsku.