Ohlédnutí Jiřího Pöpperla, předsedy představenstva Sokolovské uhelné, za právě končícím rokem. Uplynulé měsíce byly pro firmu náročné, ale podařilo se je úspěšně završit. Nyní je čas nabrat síly na rok 2016.

undefined

 

 

Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé,

zbývají poslední hodiny do konce roku 2015. Pro Sokolovskou uhelnou to nebylo jednoduchých dvanáct měsíců. A to nejen z pohledu přetrvávajícího propadu cen na trhu s elektrickou energií, ale i z důvodu rostoucího politického tlaku vůči uhelným technologiím.

Těžba hnědého uhlí a výroba elektrické energie patří více než sto let k páteři průmyslu v dnešním Karlovarském kraji. Dávala práci tisícům lidí v minulosti, a dává ji i dnes. Za tu dobu prošla uhelná energetika zásadním technologickým vývojem a dnes je, z hlediska dopadů na životní prostředí, víceméně srovnatelná s řadou dalších technologií výroby elektrické energie. Ostatně jen naše společnost v této oblasti investovala už několik miliard korun.

Přesto tlak na omezení, případně úplnou likvidaci uhelného průmyslu, dál roste. Díky značnému úsilí zaměstnanců Sokolovské uhelné se ale přesto podařilo v roce 2015 minimalizovat dopady propadu cen silové elektřiny i výše uvedených tlaků. Z části díky dlouhodobému zvyšování účinnosti našich technologií, dílem odpovědnou racionalizací nákladů, včetně těch osobních.

Sokolovská uhelná tak uzavírá rok 2015 jako firma, která i přes veškerá úskalí dává práci 3200 lidem v profesích od těch dělnických a technických, až po management. Díky jejich společnému úsilí se podařilo ustát situaci bez nutnosti plošného propouštění, jaké známe z jiných firem v oboru, i bez sociálních otřesů. A navíc jsme dokázali vytvořit prostor jak pro investice, tak pro bonusy našim zaměstnancům.

Za tak složité situace jde o velký úspěch, a já bych touto cestou chtěl poděkovat všem, kteří k němu přispěli. Rozhodovaly o něm často zdánlivé drobnosti, ale jsou to právě malé části, které ve výsledku tvoří velký celek.

Před námi jsou poslední dny roku. Většina z nás je, stejně jako Vánoční svátky, využívá k nabrání sil. Přichází rok 2016, s ním nové úkoly, nové výzvy i nová úskalí. Nebudou jednoduché a určitě se při nich nejednou zapotíme. Ale pohled na uplynulé měsíce mě naplňuje optimismem a vírou, že stejně jako jsme dokázali společným úsilím proplout bouřlivými vodami roku 2015, tak to dokážeme i v roce následujícím.

Přeji Vám i Vašim rodinám do roku 2016 mnoho štěstí, zdraví a uspěchů v pracovním i osobním životě

 

ing. Jiří Pöpperl
předseda představenstva Sokolovské uhelné