Ochrana, rozvoj i obnova lesního fondu jsou jednou ze stěžejních částí programu tvorby nové krajiny v rámci zahlazování vlivů hornické činnosti na Sokolovsku. O jeho významu svědčí i fakt, že výsadba lesních porostů tvoří z hlediska celkové plochy téměř dvě třetiny z celkových rekultivací realizovaných v regionu do konce roku 2011.

Celkově tak je k 31. 12. 2011 ukončena lesnická rekultivace na ploše 2 312,63 hektarů a v jejich rámci vznikly často zcela unikátní biotopy. K těm méně obvyklým patří především rozsáhlé arboretum vybudované na výsypce v prostoru za sokolovským gymnáziem. Lesnické rekultivace významně přispěly ke vzniku dnešního oddechového areálu Bohemia v Sokolově i dalších krajinných celků, včetně právě budovaného lesoparku poblíž Dolního Rychnova.

Samotná tvorba nových lesních porostů přitom v maximální možné míře respektuje složení původních biotopů s přihlédnutím na vlastnosti rekultivovaných území. Lokality s ukončenou hornickou činností se tak mění v ideální prostředí s rekreační funkci vhodné například pro výstavbu cyklostezek, tak vyhledávané cíle pro studium biodiverzity a vývoje ekosystémů.

Právě při tvorbě krajiny společnost Sokolovská uhelná dlouhodobě spolupracuje s řadou předních specialistů zaměřených do této oblasti.

Ať jde o Národní muzeum v Praze, Ústav půdní biologie AVČR, ČZU Praha nebo Jihočeskou univerzitu České Budějovice. Právě jejich odborně zkušenosti pak hrají zásadní roli nejen při tvorbě nových lesních porostů, ale i dalších biotopů, jako jsou louky, mokřady, nebo vodní plochy.

Město Sokolov, které je sídlem společnosti Sokolovská uhelná, je dnes považováno za nejzelenější aglomeraci regionu. V důsledku systematické výsadby lesních porostů a práce specialistů firmy při tvorbě kulturní krajiny, bude už několik desetiletí po úplném ukončení těžby hnědého uhlí zelené nejen město, ale také celý region.