Projekty ochrany životního prostředí realizované společností Sokolovská uhelná se neomezují na pouhou obnovu krajiny. Základní filozofií firmy je nejen obnovit vnější tvář daného území, ale především do něj vrátit život. A to na všech úrovních.

Tento pohled se projevuje už při samotném základu rekultivačních a revitalizačních projektů, kdy je řešen nejen reliéf krajiny a flora, ale také fauna. A to počínaje cíleným transferem některých druhů živočichů do nově vytvářených území, až po jejich cílenou tvorbu tak, aby co nejlépe vyhovovala přirozené migraci zvířat.

Vrcholnou nadstavbou pak jsou takzvané revitalizační projekty, jejichž cílem je vytvořit vysoce hodnotná území určená pro další využití člověkem. Především jde o oblasti zaměřené na rekreaci obyvatel Karlovarského kraje.

Typickým příkladem revitalizačních projektů společnosti Sokolovská uhelná je přeměna bývalého hnědouhelného lomu Michal poblíž Sokolova na rozsáhlý rekreační areál s koupalištěm. Ten každoročně navštěvují tisíce obyvatel města i širšího regionu a během pouhých několika let se stal pevnou součástí města.

K významným revitalizacím realizovaným společností pak patří také výstavba mistrovského golfového hřiště na výsypce bývalého lomu Silvestr poblíž obce Dolní Rychnov. V jeho těsné blízkosti pak v těchto dnech vzniká také zcela nový lesopark s dalším zázemím, které bude sloužit pro rekreaci obyvatel Sokolova.

Jednoznačně největším revitalizačním projektem je vznik jezera Medard, na jehož realizaci spolupracuje Sokolovská uhelná se všemi dotčenými obcemi v regionu, Karlovarským krajem i dalšími institucemi. Tento projekt  po svém dokončení přemění oblast bývalých hnědouhelných dolů Medard - Libík v jednu z největších rekreačních oblastí v kraji s vysokým rozvojovým potenciálem.