Ani zastavení cíleného dobývání hnědého uhlí ale neznamená úplný útlum prací v lomu. Dál bude probíhat těžba skrývky, do které částečně zasahuje uhelná sloj.

Dnes ukončil těžbu uhlí lom Družba provozovaný Sokolovskou uhelnou v Novém Sedle. Více podrobných informací najdete v již publikovaném textu na internetových stránkách Sokolovské uhelné: Lom Družba ukončí těžbu uhlí.

Při příležitosti této události přinášíme zájemcům o báňskou historii kompletně zpracovaná data o dějinách lomu, jeho vývoji, objemech těžby i dalších zajímavostech z pera podnikového archiváře Sokolovské uhelné Petra Berana. Ke stažení ve formátu pdf: Historie lomu Družba

V galerii pod článkem najdete soubor fotografií a dokumentů přibližujících historii lomu Družba.

Družba