Skupina Sokolovské uhelné se skládá z následujících společností:

 

Elektrárna Tisová, a.s.

Společnost provozuje uhelnou elektrárnu, která produkuje elektrickou energii a teplo.

Majetkový podíl SU: 100%

Představenstvo

Dozorčí rada

Kontakty

 

FK Baník Sokolov a.s.

Společnost zajišťuje chod fotbalového klubu Baník Sokolov.

Majetkový podíl SU: 100%

Představenstvo

Dozorčí rada

Kontakty

 

Golf Sokolov a.s.

Společnost provozuje golfové hřiště v Dolním Rychnově u Sokolova a dále provozuje zemědělskou a lesnickou činnost.

Majetkový podíl SU: 100%

Představenstvo

Dozorčí rada

Kontakty

 

ZPA-RP, a.s.

Společnost se zabývá výstavbou, rekonstrukcemi a modernizací systémů měření a regulace, systémů kontroly a řízení, silnoproudými technologickými systémy.

Majetkový podíl SU: 50,17%

Představenstvo

Dozorčí rada

Kontakty

 

Koupaliště Michal s.r.o.

Společnost provozuje v letní sezóně přírodní koupaliště Michal, které se nachází v blízkosti rychlostní komunikace R6.

Majetkový podíl SU: 90%

Kontakty

 

SUAS - sanační, s.r.o.

Společnost zajišťuje a organizuje provádění revitalizačních akcí.

Majetkový podíl SU: 100%

Kontakty

 

SUAS - stavební, s.r.o.

Společnost zajišťuje veškeré stavební opravy pro Sokolovskou uhelnou i externí odběratele a provozuje vlastní truhlárnu.

Majetkový podíl SU: 100%

Kontakty

 

SUAS-Teplárenská s.r.o.

Společnost zajišťuje provozování teplárenských zařízení.

Majetkový podíl SU: 100%

Kontakty

 

Romania s.r.o.

Společnost provozuje hotel Romania v centru Karlových Varů naproti hotelu Thermal. Hotel Romania nabízí ubytování včetně snídaně v jedno, dvou i třílůžkových pokojích. Celková kapacita hotelu je 61 lůžek.

Majetkový podíl SU: 100%

Kontakty

 

SUAS - skládková, s.r.o.

Společnost provozuje skládku komunálního odpadu v blízkosti obce Vřesová.

Majetkový podíl SU: 51%

Dozorčí rada

Kontakty

 

SOKOREST, s.r.o.

Společnost zajišťuje služby závodní stravování Sokolovské uhelné i cizích organizací.

Majetkový podíl SU 100%

Kontakty

 

SOKOREST - zařízení školního stravování, s.r.o.

Společnost byla založena za účelem poskytování stravování žáků škol v
okrese Sokolov.

Majetkový podíl SU: 100%

Kontakty

 

SUAS - Lindner s.r.o.

Společnost bude zpracovávat energosádrovec.

Majetkový podíl SU: 50%

Kontakty

 

SUAS Alternative s.r.o.

Hlavní činností společnosti jsou práce a služby, které vedou ke snižování energetické náročnosti bytových domů, případně rodinných domů, komerčních a průmyslových objektů. Významně se podílí na výstavbě domácích lokálních kotelen, kde zdrojem tepla jsou podle místních podmínek alternativní zdroje energie, nebo moderní kondenzační plynové kotle.

Majetkový podíl SU: 100%

Dozorčí rada

Kontakty

 

SUAS Servisní s.r.o.

Společnost zajišťuje opravy a údržbu technologií a zařízení společnosti Elektrárna Tisová, a.s.

Majetkový podíl SU: 100%

Kontakty

 

SUAS Technology s.r.o.

Společnost podniká v oblasti strojírenství a důlních opravárenských činností.
Majetkový podíl SU: 75,10%

Dozorčí rada

Kontakty

 

SUAS Realitní s. r. o.

Společnost byla založena v roce 2016 za účelem správy vlastních aktiv.
Majetkový podíl SU: 100%

Kontakty

 

SOAP Sokolov s.r.o.

Společnost byla založena v březnu 2017 za účelem vybudování a provozování zařízení na výrobu mýdla.
Majetkový podíl SU: 50%

Kontakty

 

SUAS Polygon s.r.o.

Společnost byla založena v prosinci 2017 za účelem přípravy území pro realizaci vývojového a výzkumného centra významného automobilového výrobce.
Majetkový podíl SU: 100%

Kontakty

 

PURS akciová společnost

Společnost byla založena za účelem akvizic v oblasti energetiky.
Majetkový podíl SU: 48,6%

Představenstvo

Dozorčí rada

Kontakty

 

DRUŽSTVO OD URAL SOKOLOV

Družstvo se zabývá pronájmem nebytových prostor.
Majetkový podíl SU: 11,63%

Kontakty

 

SUAS Distribuční s.r.o.

Společnost se zabývá distrubucí energií

Majetkový podíl SU: 100%

Kontakty

 

SUAS Securitas s.r.o.

Společnost se zabývá ostrahou a ochranou majetku

Majetkový podíl SU: 100%

Kontakty

 

Společnosti, které jsou součástí koncernu:

Elektrárna Tisová, a.s.
SUAS-Teplárenská s.r.o.
SUAS Servisní s.r.o.
Golf Sokolov a.s.
SUAS - sanační, s.r.o.