Sokolovská uhelná je nejmenší hnědouhelnou těžební společností v České republice a zároveň největším podnikatelským subjektem v Karlovarském kraji. V evropském měřítku patří spíše k malým firmám. Její pozice na tuzemském trhu s hnědým uhlím se pak pohybuje na úrovni kolem 15 procent.

V oblasti prodeje hnědého uhlí směřuje největší část produkce společnosti do resortu energetiky a teplárenství a to především v rámci České republiky. Nejvýznamnějším partnerem v této oblasti je elektrárenská společnost ČEZ. V menším objemu pak část produkce uhlí míří také na Slovensko.

Z části hnědého uhlí je vyráběný sušený hnědouhelný prach, tzv. multiprach, jenž je využíván jako energetické palivo pro průmyslová zařízení.

Z hlediska pozice na energetickém trhu je Sokolovská uhelná jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie. Její význam spočívá především v dodávkách špičkové silové energie pro vyrovnávání energetické přenosové soustavy. Významnou měrou se v této oblasti odrazila především výstavba vlastní paroplynové elektrárny ve Vřesové v roce 1995, která dodnes patří k nejmodernějším špičkovým zdrojům svého druhu v Evropě.

V regionálním měřítku pak firma působí jako nejvýznamnější činitel v oblasti krajinotvorby. A to jak v rámci rekultivace a revitalizace krajiny dotčené těžbou hnědého uhlí, tak svou rostlinnou a živočišnou výrobou.