K základním kamenům firemní filozofie patří společenská odpovědnost. Ta se zásadní měrou odráží především ve vztahu k oblasti Karlovarského kraje, kde skupina Sokolovské uhelné vytváří zhruba dva tisíce pracovních míst a nepřímo ovlivňuje existenci několika tisíc dalších pracovních míst v dodavatelských a partnerských subjektech.

Výrazně se tento postoj projevil například v uplynulých letech, kdy firma prošla rozsáhlou restrukturalizací. Přesto se jí cíleně podařilo zamezit dopadu těchto změn na sociální a ekonomickou stabilitu regionu.

Finanční prostředky generované činností společnosti navíc umožnily pokračovat kontinuálně v sanacích a rekultivacích území s ukončenou těžbou hnědého uhlí na Sokolovsku. Jejich rozsah přitom často výrazně překračuje rámec povinných opatření. Příkladem jsou dokončené projekty koupaliště Michal v Sokolově, golfového areálu v Dolním Rychnově nebo právě probíhající výstavba jezera Medard u Habartova.

Společnost Sokolovská uhelná v rámci své zodpovědnosti za rozvoj regionu také dlouhodobě realizuje nebo podporuje široké spektrum dalších aktivit. Ty zasahují od dlouhodobých plánů ekonomického rozvoje, přes podporu resortu školství nebo zdravotnictví až k oblasti občanských aktivit a sportu.

Systémová pozornost je cíleně věnována především střednímu školství na Sokolovsku. Jde například o dlouhodobou spolupráci firmy s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, nebo Gymnáziem Sokolov.

V oblasti sportu a prevence kriminality pak tyto iniciativy směřují, mimo jiné, k podpoře extraligového i mládežnického hokeje v Karlových Varech, fotbalu v Sokolově nebo mládežnickému volejbalu a basketbalu.