Investice, nové technologie

Další, v pořadí už třetí, kolesové rýpadlo typu KU 300/S z lomu Jiří ve Vintířově projde generální opravou. V jejím rámci se technologie sloužící k dobývání hnědého dočká hned několika zásadních změn.

Investice prováděná z části za plného provozu souvisí se změnou pozice uhelné sloje v lomu Jiří. Délka hlavních pásů už je téměř kilometr a koncové poháněcí stanice by je již nezvládly.

Poprvé v historii pojede zpracovatelská část ve Vřesové bez pravidelné letní odstávky. Ta v minulosti sloužila k opravám a rekonstrukcím technologií, a měla zásadní dopad i na zákazníky společnosti.

Produkce hnědouhelného multiprachu ve Vřesové výrazně vzroste. Umožní to právě dokončovaná třetí etapa intenzifikace jeho výroby, která patří ke klíčovým investicím společnosti ve Vřesové.

Neobvyklý pohled se v těchto dnech nabízí v prostoru lomu Jiří ve Vintířově. Místo tradičních rovných linií pásové dopravy totiž jeden z dopravníků na třetím uhelném řezu uhýbá v ostrém úhlu. 

Desítky milionů korun chce investovat v nadcházejících letech společnost Sokolovská uhelná do svého tepelného hospodářství. Vložené prostředky přinesou především zvýšení efektivity distribuce tepla městům v regionu.