Investice, nové technologie

Zatímco ostatní energetické a teplárenské firmy začínají řešit emise oxidu dusíku, Sokolovská uhelná má náskok. Projekt ekologizace její teplárny míří do finiše, skončí už příští rok.

Mezi stěžejní projekty, realizované Sokolovskou uhelnou bude zahájení výstavby regionálního centra zpracování odpadu a pokračující ekologizace teplárny ve Vřesové

Sokolovská uhelná investuje v nadcházejících měsících v těžební části přes čtvrt miliardy korun. Nejvíce prostředků směřuje do výstavby prodloužení pásových dopravníků.

U Vintířova vyrostla moderní bioplynová stanice. Její výroba pomůže vyrovnat výkyvy cen zemědělských komodit produkovaných na pozemcích Sokolovské uhelné.

Vedle velkých akcí letos čeká Sokolovskou uhelnou také řada drobnějších projektů. Mezi nimi nechybí i některé technické zajímavosti, jako je například propojení těžebních technologií se systémem GPS

Razantní propady v cenách komodit rostlinné i živočišné výroby by měla vyrovnávat nová bioplynová stanice s kogenerační výrobou tepla a elektřiny. Vyroste ještě letos u Vintířova.